Till start

Vårdgivarguiden

Symfoni är ett system som används vid vuxentandvård som finansieras av Region Stockholm. Längre ner på sidan finns information för anställda i kommuner eller privat regi/boendeenhet som använder Symfoni för att administrera tandvårdsstödsintyg och erbjuda munhälsobedömning.

Symfoni för vårdgivare

Symfoni används vid vuxentandvård som finansieras av Region Stockholm. Via systemet kan vårdgivare inom tandvården skicka förhandsbedömningar elektroniskt till Tandvårdsenheten. Vårdgivare kan också skicka elektroniska fakturor på utförd förhandsbedömd och/eller ej förhandsbedömd vård genom systemet.

Dessa ärenden gäller

 • nödvändig tandvård
 • tandvård som led i en sjukdomsbehandling
 • tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning.

Vårdgivare inom uppsökande verksamhet kan också följa upp de patienter som tackat ja till munhälsobedömning. Från systemet kan kontaktinformation till patienter hämtas.

Vårdgivare kan registrera EPI-rapporter samt fakturera utförda munhälsobedömningar och munvårdsutbildningar.

Behörighet och beställning av konton

För att nå tjänsterna krävs personlig inloggning med e-tjänstekort. 

Hur du beställer, hanterar och administrerar ditt e-tjänstekort.

Bifoga den ifyllda blanketten till serviceförvaltningens servicedesk.

Kontaktformulär serviceförvaltningens servicedesk

Serviceförvaltningens servicedesk

Serviceförvaltningens it-portal

OBS! Om du är ansluten till SLL-net krävs även inloggning med e-tjänstekort.

  Användarstöd för vårdgivare

  Här finns alla pris- och åtgärdslistor samt anvisningar för tandvårdsstöd för tandvården samlat.

  Symfoni för kommunanvändare

  Symfoni för kommunanvändare används av anställda i kommunen eller privat regi/boendeenhet för att administrera tandvårdsstödsintyg och erbjuda munhälsobedömning.

  För att få tillgång till Symfoni för att administrera tandvårdsstödsintyg krävs ett godkänt kunskapstest.

  Kunskapstestet består av sex frågor som baseras på den webbutbildning som finns på Lärtorget. Har du inte genomfört utbildningen ska du gå in på Lärtorget på publika kurskatalogen och söka på ”Utbildning för utfärdare av tandvårdsstödsintyg”. När du klarat kunskapstestet loggar du ut och sedan in i Symfoni igen så får du tillgång till Symfoni för att utfärda tandvårdsstödsintyg. I och med in- och utloggningen aktiveras din behörighet.

  Behörighet och beställning av konton

  För att nå tjänsten krävs personlig inloggning med e-tjänstekort.Utfärdare av tandvårdsstödsintyg loggar in i systemet med lösenord.

  Hur du beställer, hanterar och administrerar ditt e-tjänstekort.

  OBS! Blanketten gäller ej intygsutfärdare. Denna behörighet ges i din kommun/stadsdel.

  Användarstöd för kommunanvändare

  Support

  För att funktionerna i systemet ska fungera på optimalt sätt ska senaste versionen av webbläsaren Google Chrome eller Microsoft Edge användas.

  Om du har problem vid inloggning, läs våra frågor och svar eller kontakta serviceförvaltningens servicedesk.

  Vanliga frågor och svar om kontohantering och problem vid inloggning i tandvårdssystemen Libretto och Symfoni.

  Vid telefonkontakt, ring telefonnummer 08-123 133 00 och välj knappval 1.

  Serviceförvaltningens servicedesk

  Serviceförvaltningens it-portal

  OBS! Om du är ansluten till SLL-net krävs även inloggning med e-tjänstekort.

   Kontakt

   För verksamhetsfrågor, till exempel avtal, ersättningar, registreringar och uppföljning, kontakta Tandvårdsenheten.

   Vid telefonkontakt, välj knappval 3, vuxenärenden.

   Tandvårdsenheten

   Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Box 30202, 104 25 Stockholm

   • Uppdaterad: 30 oktober 2023

   • Faktagranskad: 30 oktober 2023

   • Redaktör: Björn Larsson

   • Faktagranskare: Simon Linnér, hälso- och sjukvårdsförvaltningen