Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Symfoni används vid vuxentandvård som finansieras av Region Stockholm.

Via systemet kan vårdgivare inom tandvården skicka förhandsbedömningar elektroniskt till Tandvårdsenheten.

Dessa ärenden gäller:

  • nödvändig tandvård
  • tandvård som led i en sjukdomsbehandling
  • tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning.

Vårdgivare inom uppsökande verksamhet kan också följa upp de patienter som ska munhälsobedömas. Från systemet kan kontaktinformation till patienter hämtas.

Vårdgivare kan registrera EPI-rapporter samt fakturera utförda munhälsobedömningar och munvårdsutbildningar.

Tandvårdsstödsintyg

Biståndshandläggare, LSS-handläggare och sjuksköterskor vid särskilda boenden använder Symfoni för att beställa tandvårdsstödsintyg och erbjuda munhälsobedömning.

Behörighet

För att nå tjänsterna krävs personlig inloggning med eTjänstekort. Tänk på att utfärdare av tandvårdsstödsintyg loggar in i systemet med lösenord.

eTjänstekort

Samlad information om eTjänstekort. Hur du beställer, hanterar och administrerar ditt kort.

Blankett för anmälan av behörighet till Symfoni

Bifoga den ifyllda blanketten längst ner i kontaktformuläret till SF IT Servicedesk.

Kontaktformulär SF IT Servicedesk

SF IT Servicedesk

Portal för Serviceförvaltningen IT

OBS! Om du är ansluten till SLLnet krävs även inloggning med eTjänstekort.

Användarstöd

På Tandvårdsportalen finns användarmanualer för Symfoni.

Tandvårdsportalen

Tandvårdsenhetens information om uppsökande verksamhet, förhandsbedömningar samt listning för allmän barn- och ungdomstandvård.

Support

Om du har problem vid inloggning, kontakta SF IT Servicedesk.

Vid telefonkontakt, välj knappval 1.

SF IT Servicedesk

Portal för Serviceförvaltningen IT

OBS! Om du är ansluten till SLLnet krävs även inloggning med eTjänstekort.

Kontakt

För verksamhetsfrågor, till exempel avtal, ersättningar, registreringar och uppföljning kontakta Tandvårdsenheten.

Vid telefonkontakt, välj knappval 3 vuxenärenden.

Tandvårdsenheten

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Box 6416, 113 82 Stockholm

  • Uppdaterad: 18 juni 2020

  • Faktagranskad: 18 juni 2020

  • Redaktör: Anna Waldenström

  • Faktagranskare: Simon Linnér, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen