Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Symfoni används vid vuxentandvård som finansieras av Region Stockholm.

Via systemet kan vårdgivare inom tandvården skicka förhandsbedömningar elektroniskt till Tandvårdsenheten.

Dessa ärenden gäller:

 • nödvändig tandvård
 • tandvård som led i en sjukdomsbehandling
 • tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning.

Vårdgivare inom uppsökande verksamhet kan också följa upp de patienter som ska munhälsobedömas. Från systemet kan kontaktinformation till patienter hämtas.

Vårdgivare kan registrera EPI-rapporter samt fakturera utförda munhälsobedömningar och munvårdsutbildningar.

Tandvårdsstödsintyg

Biståndshandläggare, LSS-handläggare och sjuksköterskor vid särskilda boenden använder Symfoni för att beställa tandvårdsstödsintyg och erbjuda munhälsobedömning.

Behörighet

För att nå tjänsterna krävs personlig inloggning med eTjänstekort. Tänk på att utfärdare av tandvårdsstödsintyg loggar in i systemet med lösenord.

Samlad information om eTjänstekort. Hur du beställer, hanterar och administrerar ditt kort.

Bifoga den ifyllda blanketten till Serviceförvaltningens servicedesk.

Kontaktformulär serviceförvaltningens servicedesk

Serviceförvaltningens servicedesk

Serviceförvaltningens it-portal

OBS! Om du är ansluten till SLLnet krävs även inloggning med eTjänstekort.

  Användarstöd

  På Tandvårdsportalen finns användarmanualer för Symfoni.

  Tandvårdsenhetens information om uppsökande verksamhet, förhandsbedömningar samt listning för allmän barn- och ungdomstandvård.

  Support

  Om du har problem vid inloggning, kontakta serviceförvaltningens servicedesk.

  Vid telefonkontakt, välj knappval 1.

  Serviceförvaltningens servicedesk

  Serviceförvaltningens it-portal

  OBS! Om du är ansluten till SLLnet krävs även inloggning med eTjänstekort.

   Kontakt

   För verksamhetsfrågor, till exempel avtal, ersättningar, registreringar och uppföljning kontakta Tandvårdsenheten.

   Vid telefonkontakt, välj knappval 3 vuxenärenden.

   Tandvårdsenheten

   Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Box 30202, 104 25 Stockholm

   • Uppdaterad: 1 november 2021

   • Faktagranskad: 1 november 2021

   • Redaktör: Eleonore Holmgren

   • Faktagranskare: Simon Linnér, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen