Till start

Vårdgivarguiden

Typ av intyg och respektive taxa.
Intyg Taxekod
Person från EU/EES- och konventionsland med giltigt intyg.
(Gäller då patienten betalar samma avgift som folkbokförda. Gäller även om patienten har frikort eller är avgiftsbefriad av annan anledning.)
Taxa 04
Person som betalar hela vårdkostnaden själv.
(Gäller oavsett vilket land personen kommer från.)
Taxa 19
Utlandssvensk från övriga länder
(Gäller oavsett om personen betalar vanlig patientavgift eller betalar hela vårdkostnaden själv. Taxa 4 ska inte användas för denna personkrets.)
Taxa 19

Reservnummer krävs för rapportering av vårdkontakt

Vid rapportering av vårdkontakten av måste reservnummer användas. Det gäller även utlandssvenskar med avregistrerade personnummer och personer med så kallade samordningsnummer. Undantaget är ambassadpersonal (samt deras familjemedlemmar) som tilldelats ett personnummer. I dessa fall ska personnumret användas vid rapportering av vårdkontakten.

Underlag vid fakturering

Fakturering sker manuellt och ska innehålla följande information och underlag:

  • Patientens namn och födelsedatum
  • Underlag som bekräftar personens identitet (giltig id-handling). I vissa fall krävs pass för att styrka patientens medborgarskap.
  • Kopia på intyg som stärker patientens rätt till vård i Sverige, till exempel EU-kort (framsida och baksida). För personer från annat nordiskt land är ID-handling och adress i hemlandet tillräckligt.
  • Besökskvitto med information om var och under vilken tidsperiod som patienten har fått vård.
  • Fullständig adress i hemlandet och eventuell tillfällig adress i Sverige. Kom ihåg att ta målsmans namn, adress och födelsedatum då barn och ungdomar under 18 år söker vård.

Observera att digitala EU-kort och EU-kort i pappersformat inte kan användas som underlag för att styrka patientens rätt till vård i Sverige.

Giltig id-handling

Som id-handling accepteras pass och andra nationella id-kort som är giltiga identitetshandlingar för resor inom Schengen-området. När det gäller personer från nordiska länder accepteras nordiska körkort som underlag vid fakturering. Detta förutsätter dock att kopia på både fram- och baksidan bifogas fakturan.

Om en patient är under 18 år och saknar id-handling accepteras kopia på id-handling från medföljande vuxen med uppgift om patientens motsvarighet till personnummer i hemlandet.

Fakturaadress

Olika fakturaadresser gäller beroende på vilket land personen kommer ifrån, om patienten är utlandssvensk eller utländsk medborgare och vården avser närsjukvård eller somatisk specialistsjukvård.

Dokumentet ska endast användas vid fakturering av utlandspatienter/turister, utlandssvenskar, asylsökande, tillståndslösa samt kvotflyktingar som erhållit vård i Region Stockholm. Fakturering ska ske enligt respektive förfrågningsunderlag. Uppdaterat 1 juli 2023.

Läs mer

Regler, patientavgifter och intyg för ambassadpersonal, statligt utsända, personer med samordningsnummer, sjömän, missionärer med flera.

Ersättning för vård av utländska medborgare eller utlandssvenskar som har rätt till offentligt subventionerad vård i Sverige.

Kontakt

Kontaktuppgifter vid frågor om lagstiftning och regelverk kring patientavgifter.

  • Uppdaterad: 1 januari 2024

  • Faktagranskad: 1 januari 2024

  • Redaktör: Stina Wernstedt

  • Faktagranskare: Josefin Chau, hälso- och sjukvårdsförvaltningen