Till start

Vårdgivarguiden

Ambassadpersonal

Utländsk ambassadpersonal och andra personer med diplomatisk status, samt deras familjemedlemmar, kan ibland tilldelas ett svenskt personnummer. Dessa personer är dock inte folkbokförda i Sverige. I regionens centrala personuppgiftssystem (PU) registreras dessa med länskod 34 (Ej folkbokförd men bor i Sverige).

Personnumret betyder inte att personen har rätt till vård

Dessa personer är inte folkbokförda i Sverige och måste därför kunna uppvisa intyg som styrker att de har rätt till vård i Sverige. Saknas intyg som visar att personen har rätt till vård i Sverige betalar patienten hela vårdkostnaden själv. Gäller även barn under 18 år.

Vad innebär det för vårdgivaren?

Vid registrering av vårdkontakten ska personnumret användas. Vilket land personen kommer från avgör om personen har rätt till subventionerad vård eller inte.

Ambassadpersonal från EU/EES- eller konventionsland

Samma regler gäller för ambassadpersonal som för andra personer från EU/EES-land eller konventionsland. För att ha rätt till subventionerad vård krävs att patienten uppvisar giltigt EU-kort eller annat intyg som styrker rätten till vård.

Kopia på EU-kort/intyg, id-handling, samt fullständig adress i hemlandet och eventuell tillfällig adress i Sverige, ska alltid bifogas fakturan till regionen (Försäkringskassan).

Saknas EU-kort eller annat giltigt intyg betalar personen hela vårdkostnaden själv.

Ambassadpersonal från övriga länder

Utländsk ambassadpersonal från land utanför EU/EES eller konventionsland har inte rätt till offentligt subventionerad vård i Sverige. Dessa personer betalar hela vårdkostnaden själv

Missionärer, präster och volontärer

Utlandssvensk som arbetar i utvecklingsländer som missionär, präst eller volontär har rätt till vård enligt samma villkor som personer folkbokförda i Sverige.

Giltigt svenskt pass samt handling som styrker att personen arbetar i ett utvecklingsland som missionär, präst eller volontär ska bifogas fakturan till regionen.

Person med samordningsnummer

En person som aldrig varit folkbokförd i Sverige kan i vissa fall tilldelas ett samordningsnummer.

Samordningsnummer är en identitetsbeteckning som i vissa fall kan används i kontakt med myndigheter för att undvika personförväxling och underlätta informationsutbyte. Samordningsnumret är konstruerat som ett personnummer men siffran för födelsedag ökas med talet 60.

Ger inte rätt till vård

Ett samordningsnummer ger inte rätt till offentligt finansierad vård i Sverige. Vad personen ska betala för vården beror på vilket land personen kommer från. Se Turisthandbokens startsida för information om vad som gäller för det specifika landet.

Samlad information om regler och avgifter för personer som inte är folkbokförda i Sverige eller som tillfälligt vistas i landet.

Ej för registrering

Samordningsnumret ska inte användas inom Region Stockholm för registrering av vårdkontakter eller annan kontakt med sjukvården. För detta ändamål används reservnumret, vilket bara kan användas inom Region Stockholm.

Läs mer

Sjömän anställda ombord på fartyg

Sjömän som är anställda ombord på ett fartyg kan i vissa fall sakna bosättningsland. De betraktas som bosatta i det land under vilket fartyget för sin flagg.

Sjömän som är anställda ombord på ett fartyg som för ett EU/EES-land eller Schweiz flagga har rätt till vård enligt samma villkor som personer folkbokförda i de länderna. Det innebär att giltigt EU-kort eller intyg ska kunna visas för att personen ska ha rätt till vård. Detsamma gäller sjömän som arbetar på ett fartyg som för ett konventionslands flagg.

Kopia på giltigt EU-kort (framsida och baksida) eller intyg, samt fullständig adress i hemlandet och eventuell tillfällig adress i Sverige, ska alltid bifogas fakturan till regionen (Försäkringskassan).

Saknas nödvändiga intyg, eller om sjömannen seglar under annan flagg än EU/EES-land, Schweiz eller konventionsland, betalar patienten hela vårdkostnaden själv om inte en betalningsförbindelse erhålls från fartyget/rederiet.

Statlig utsända

Med utsänd menas att personen arbetar utomlands på uppdrag av svensk statlig arbetsgivare. Under utsändningstiden är personen, samt medföljande familjemedlemmar, folkbokförda i Sverige och betraktas som boende här även om de saknar en bosättningsadress.

Då personerna är folkbokförda i Sverige och har ett giltigt svenskt personnummer har de rätt till vård enligt samma villkor som övriga som är folkbokförda i Sverige.

Kontakt

Kontaktuppgifter vid frågor om lagstiftning och regelverk kring patientavgifter.

  • Uppdaterad: 15 maj 2023

  • Faktagranskad: 15 maj 2023

  • Redaktör: Stina Wernstedt

  • Faktagranskare: Josefin Chau, hälso- och sjukvårdsförvaltningen