Brödsmule-navigation

FUL är en e-tjänst som används av vårdgivare inom öppenvården med ett eget betalningsansvar för läkemedel. I tjänsten kan vårdgivare ta fram detaljerad information om sina läkemedelskostnader.

Läkemedelskostnader debiteras vårdgivaren en gång i månaden.

Inloggning

Logga in i FUL via Faktureringsunderlag medicinsk service, FUMS

Support

Kontakt

Kontakta din avtalshandläggare för frågor om verksamheten med koppling till e-tjänsten, exempelvis avtal, ersättningar, registreringar och uppföljning.