Till start

Vårdgivarguiden

Res är Stockholms läns landstings fakturerings- och reskontrasystem för patient- och vårdavgifter till andra betalningsansvariga. Systemet är huvudsakligen avsett för enheter med stora faktureringsvolymer.

Uppgifter om vad som ska faktureras registreras direkt i Res eller skickas med filer från andra patientadministrativa system till exempel Take Care. Systemet får automatiskt dagliga uppdateringar av inbetalningar.

Res används sedan flera år tillbaka av de större sjukvårdsproducenterna inom Stockholms läns landsting, men även av privata vårdgivare, totalt cirka 400 aktiva användare i systemet.

Från 1 januari 2012 förvaltas systemet av Karolinska universitetssjukhuset. Från 1 januari 2017 ägs systemet av Förvaltningsorganisationen Ekonomi regionalt. Systemet drivs utifrån självkostnadsprincipen utan vinstsyfte.

Anslutning via externa SITHS-ombud

För att ansluta till Res via en säker inloggning kan du dels logga in via Stockholms läns landstings IdP (Identity provider), dels via externa SITHS-ombud.

Idag loggar de flesta användare in via SLl:s IdP, men det går även att välja att logga in via ett externt SITHS-ombud.

Om du väljer att ordna IdP via ett externt SITHS-ombud kan du välja någon av följande leverantörer:

  • Svensk e-identitet
  • IT Omsorg
  • Almaso för tandvården AB.

Kontakt

Vid frågor om anslutning via externa SITHS-ombud.

Marie Lassesson | Projektledare

Behörighet

Om du vill börja använda Res och/eller har frågor om behörighet och inloggning, kontakta Res systemsförvaltning via funktionsbrevlådan.

Broschyr

Support och kontakt

Res systemförvaltning hanterar alla frågor om användningen av systemet samt problem relaterat till tekniska störningar.

  • Uppdaterad: 12 februari 2018

  • Faktagranskad: 2 februari 2018

  • Redaktör: Anna Waldenström

  • Faktagranskare: Anna Marusik , Karolinska Universitetssjukhuset