Till start

Vårdgivarguiden

RES är Region Stockholms fakturerings- och reskontrasystem för patientavgifter och vårdavgifter till andra betalningsansvariga. Systemet är huvudsakligen avsett för enheter med stora faktureringsvolymer.

Uppgifter om vad som ska faktureras registreras direkt i RES eller skickas med filer från andra patientadministrativa system, till exempel TakeCare. Systemet får automatiskt dagliga uppdateringar av inbetalningar.

RES används sedan flera år tillbaka av de större sjukvårdsproducenterna inom Stockholms län, men även av privata vårdgivare, totalt cirka 400 aktiva användare i systemet.

RES är en egenutvecklad applikation vars programvara ägs av Region Stockholm. Styrning och förvaltning av RES ligger på Karolinska Universitetssjukhuset, objektägarrollen innehas av chef för Financial Operations, Stab Ekonomi och Inköp.

Anslutning via externa SITHS-ombud

För att ansluta till Res via en säker inloggning kan du dels logga in via Region Stockholms IdP (Identity provider), dels via externa SITHS-ombud.

Idag loggar de flesta användare in via Region Stockholms IdP, men det går även att välja att logga in via ett externt SITHS-ombud.

Om du väljer att ordna IdP via ett externt SITHS-ombud kan du välja någon av följande leverantörer:

Behörighet

Om du vill börja använda RES och/eller har frågor om behörighet och inloggning, kontakta RES systemförvaltning via funktionsbrevlådan.

Broschyr

Information om Region Stockholms fakturerings- och reskontrasystem för patient- och vårdavgifter. Uppdaterad 1 september 2021.

Support och kontakt

RES systemförvaltning hanterar alla frågor om användningen av systemet samt problem relaterat till tekniska störningar.

  • Uppdaterad: 17 februari 2023

  • Faktagranskad: 22 september 2021

  • Redaktör: Björn Larsson

  • Faktagranskare: Anneli Larsson, Karolinska Universitetssjukhuset