Brödsmule-navigation

I Region Stockholm är Socialstyrelsens utbildning om förskrivningsprocessen obligatorisk för förskrivare av hjälpmedel sedan hösten 2017. Det finns två utbildningar och du väljer själv vilken du vill genomföra; Förskrivning av hjälpmedel eller Förskrivning av förbrukningsartiklar.

Förskrivarstödet syftar till att öka kunskaperna om förskrivning av hjälpmedel och förbrukningsartiklar och till en ökad delaktighet och jämlikhet för hjälpmedelsanvändarna. Förskrivarstödet består av två delar; en skrift som riktar sig till förskrivare och chefer och en webbutbildning som riktar sig till förskrivare, chefer och vård- och omsorgspersonal.

Alla förskrivare, som i sitt uppdrag förskriver hjälpmedel, ska ha genomgått utbildningen för att ha behörighet i Beställningsportalen. Kursbeviset bifogas vid ansökan om användarkonto eller vid inloggning i Beställningsportalen, om det inte bifogats tidigare.

Frågor kring utbildningen kan mailas till hjalpmedel.hsf@sll.se

Kontakta servicedesk för hjälp med att ladda upp ditt kursbevis,

För mer information om webbutbildningen:

Socialstyrelsen byter till helt ny utbildningsportal i januari 2020

Vid bytet av system har de tyvärr ingen möjlighet flytta med alla externa användarkonton och information om genomförda utbildningar, vilket innebär att du behöver spara ner dina eventuella kursbevis senast 2019-12-20 från Socialstyrelsens webbplats.