Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

I Region Stockholm är Socialstyrelsens utbildning om förskrivningsprocessen obligatorisk för förskrivare av hjälpmedel sedan hösten 2017. Det finns två utbildningar och du väljer själv vilken du vill genomföra; Förskrivning av hjälpmedel eller Förskrivning av förbrukningsartiklar.

Förskrivarstödet syftar till att öka kunskaperna om förskrivning av hjälpmedel och förbrukningsartiklar och till en ökad delaktighet och jämlikhet för hjälpmedelsanvändarna. Förskrivarstödet består av två delar; en skrift som riktar sig till förskrivare och chefer och en webbutbildning som riktar sig till förskrivare, chefer och vård- och omsorgspersonal.

Alla förskrivare, som i sitt uppdrag förskriver hjälpmedel, ska ha genomgått utbildningen för att ha behörighet i Beställningsportalen. Kursbeviset bifogas vid ansökan om användarkonto eller vid inloggning i Beställningsportalen, om det inte bifogats tidigare.

Frågor kring utbildningen kan mailas till hjalpmedel.hsf@sll.se

Kontakta servicedesk för hjälp med att ladda upp ditt kursbevis,

SF IT Servicedesk

Portal för Serviceförvaltningen IT

OBS! Om du är ansluten till SLLnet krävs även inloggning med eTjänstekort.

För mer information om webbutbildningen:

  • Uppdaterad: 1 september 2020

  • Faktagranskad: 1 september 2020

  • Redaktör: Anna Breuer

  • Faktagranskare: Anna Breuer, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen