Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

I Region Stockholm är Socialstyrelsens utbildning om förskrivningsprocessen obligatorisk för förskrivare av hjälpmedel. Det finns två utbildningar och du väljer själv vilken du vill genomföra; Förskrivning av hjälpmedel eller Förskrivning av förbrukningsartiklar.

Förskrivarstödet syftar till att öka kunskaperna om förskrivning av hjälpmedel och förbrukningsartiklar och till en ökad delaktighet och jämlikhet för hjälpmedelsanvändarna. Förskrivarstödet består av två delar; en skrift som riktar sig till förskrivare och chefer och en webbutbildning som riktar sig till förskrivare, chefer och vård- och omsorgspersonal.

Alla förskrivare, som i sitt uppdrag förskriver hjälpmedel, ska ha genomgått utbildningen för att ha behörighet i Beställningsportalen. Kursbeviset bifogas vid ansökan om användarkonto eller vid inloggning i Beställningsportalen, om det inte bifogats tidigare.

Kontakt och mer information

Frågor kring den obligatoriska utbildningen kan ställas via e-post till:

Kontakta servicedesk för hjälp med att ladda upp ditt kursbevis.

Serviceförvaltningens servicedesk

Serviceförvaltningens it-portal

OBS! Om du är ansluten till SLL-net krävs även inloggning med e-tjänstekort.

    Mer information finns på Socialstyrelsens webbplats.

    • Uppdaterad: 29 juni 2023

    • Faktagranskad: 29 juni 2023

    • Redaktör: Anna Breuer

    • Faktagranskare: Anna Breuer, hälso- och sjukvårdsförvaltningen