Till start

Vårdgivarguiden

I Sminet gör behandlande läkare kliniska smittskyddsanmälningar och paragrafanmälningar av smittsamma sjukdomar som ingår i smittskyddslagen. De kliniska smittskyddsanmälningarna hamnar i en gemensam databas för Smittskydd Stockholm och Folkhälsomyndigheten. Inga ytterligare kopior behöver skickas.

Inloggning sker i första hand med SITHS e-legitimation. Om du saknar SITHS kan du ansöka om ett så kallat gruppkonto. Observera att paragrafanmälningar inte kan göras via gruppkonto.

Både kliniska smittskyddsanmälningar och paragrafanmälningar går även att anmäla med blanketter i pdf-format som skrivs ut, fylls i och postas med vanlig post.

Sminet är ett samprojekt mellan Folkhälsomyndigheten och regionernas smittskyddsläkare. Syftet med Sminet är att få en nationell och lokal övervakning av smittsamma sjukdomar.

Logga in

Rekommenderad webbläsare är Google Chrome och i andra hand Microsoft Edge.

Logga in via internet

Logga in via Sjunet

Sjunet är ett kommunikationsnätverk inom regioner, kommuner och privata vårdgivare. Inloggning via Sjunet ger en ökad säkerhet.

Pappersanmälningar

Pappersanmälningar kan skrivas ut och fyllas i via länkarna nedan.

Här hittar du blanketter i pdf-format som kan skrivas ut, fyllas i och sedan skickas med vanlig post.

Här hittar du blanketter i pdf-format som kan skrivas ut, fyllas i och sedan skickas med vanlig post.

Notera att pappersanmälningar ska skickas till respektive regions smittskyddsenhet.

Pappersanmälningar för Region Stockholm skickas till:

HSF/Smittskydd Stockholm
Box 30017
104 25 Stockholm

eller internpostadressen:

Smittskydd Stockholm
Tomtebodavägen 12A

Ansök om gruppkonto

Om du inte har ett SITHS-kort behövs ett gruppkonto för att elektroniskt skicka in kliniska smittskyddsanmälningar till Sminet.

Kontakt och support

Har du frågor om din inloggning eller lösenordet till ditt gruppkonto.

Behöver du teknisk hjälp med att fylla i anmälan?

Har du sjukdomsspecifika frågor gällande uppgifter i anmälan?

Information om sjukdomar som lyder under smittskyddslagen samt andra sjukdomar som är av epidemiologiskt intresse.

  • Uppdaterad: 3 juni 2024

  • Faktagranskad: 30 november 2023

  • Redaktör: Björn Larsson

  • Faktagranskare: Tomas Wahl, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen