Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

I SmiNet gör behandlande läkare en elektronisk smittskyddsanmälan av smittsamma sjukdomar enligt smittskyddslagen.

SmiNet är ett samprojekt mellan Folkhälsomyndigheten (FoHM) och regionernas smittskyddsläkare. Syftet med SmiNet är att få en nationell och lokal övervakning enligt Smittskyddslagen.

Så anmäler du

Varje sjukdom har sin speciella blankett med frågor anpassade till diagnosen.

En elektronisk anmälan via SmiNet hamnar i en gemensam databas för Smittskydd Stockholm och Folkhälsomyndigheten. Inga ytterligare kopior behöver skickas.

Elektronisk smittskyddsanmälan

Gör en smittskyddsanmälan direkt via datorn, anmälan öppen vardagar kl. 8.00–16.30. För detta måste du ha ett lösenord till SmiNet. Nytt lösenord efter 1 juli 2021.

Anmälan

Här hittar du information om anmälningar enligt smittskyddslagen.

Pappersanmälningar skickas till respektive läns smittskyddsenhet.

Pappersanmälningar för Stockholms län behöver endast skickas till:

HSF/Smittskydd Stockholm
Box 6909
102 39 Stockholm

eller internpostadressen:

Smittskydd Stockholm
Tomtebodavägen 12A

Instruktionsfilm - SmiNet-anmälan

Så gör du en smittskyddsanmälan via SmiNet

Film som visar hur du gör en elektronisk smittskyddsanmälan via www.sminet.se.

Ansök om lösenord

Blankett för att ansöka om lösenord till SmiNet

För att göra en elektronisk smittskyddsanmälan direkt via datorn måste du ha ett lösenord.

Kontakt

Fungerar inte lösenordet eller vet du inte om din vårdenhet har ett lösenord till SmiNet?

Behöver du teknisk hjälp med att fylla i blanketterna?

Tomas Wahl | IT-samordnare

Har du sjukdomsspecifika frågor gällande uppgifter i blanketterna?

Smittsamma sjukdomar A-Ö

Information om sjukdomar som lyder under smittskyddslagen samt andra sjukdomar som är av epidemiologiskt intresse.

  • Uppdaterad: 6 juli 2021

  • Faktagranskad: 7 september 2020

  • Redaktör: Anna Waldenström

  • Faktagranskare: Tomas Wahl, Smittskydd Stockholm