Brödsmule-navigation

I SmiNet gör behandlande läkare en elektronisk smittskyddsanmälan av smittsamma sjukdomar enligt smittskyddslagen.

SmiNet är ett samprojekt mellan Folkhälsomyndigheten (FoHM) och landstingens smittskyddsläkare. Syftet med SmiNet är att få en nationell och lokal övervakning enligt Smittskyddslagen.

Så anmäler du

Varje sjukdom har sin speciella blankett med frågor anpassade till diagnosen.

En elektronisk anmälan via SmiNet hamnar i en gemensam databas för Smittskydd Stockholm och Folkhälsomyndigheten. Inga ytterligare kopior behöver skickas.

Pappersanmälningar skickas till respektive läns smittskyddsenhet.

Pappersanmälningar för Stockholms län behöver endast skickas till:

Smittskydd Stockholm
Box 17533
118 91 Stockholm

eller internpostadressen:

Smittskydd Stockholm
Magnus Ladulåsgatan 63A

Instruktionsfilm - SmiNet-anmälan

Ansök om lösenord

Kontakt

Fungerar inte lösenordet eller vet du inte om din vårdenhet har ett lösenord till SmiNet?

Johan Sjöblom Eliot | Administratör

Behöver du teknisk hjälp med att fylla i blanketterna?

Tomas Wahl | IT-samordnare

Föräldraledig

Har du sjukdomsspecifika frågor gällande uppgifter i blanketterna?

Smittsamma sjukdomar A-Ö

Information om sjukdomar som lyder under smittskyddslagen samt andra sjukdomar som är av epidemiologiskt intresse.

Mer information