Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

I SmiNet gör behandlande läkare elektronisk smittskyddsanmälan av smittsamma sjukdomar enligt smittskyddslagen. Anmälningarna hamnar i en gemensam databas för Smittskydd Stockholm och Folkhälsomyndigheten. Inga ytterligare kopior behöver skickas.

Inloggning sker i första hand med SITHS e-legitimation, men om detta saknas finns möjlighet att ansöka om ett så kallat gruppkonto.

SmiNet är ett samprojekt mellan Folkhälsomyndigheten och regionernas smittskyddsläkare. Syftet med SmiNet är att få en nationell och lokal övervakning enligt Smittskyddslagen.

Logga in

I dagsläget är SmiNet öppet vardagar klockan 7.00 - 17.30.

Via internet

Via Sjunet

Sjunet är ett kommunikationsnätverk inom regioner, kommuner och privata vårdgivare. Inloggning via Sjunet ger en ökad säkerhet.

Pappersanmälningar

Pappersanmälningar kan skrivas ut och fyllas i via inloggningslänkarna ovan.

Notera att pappersanmälningar ska skickas till respektive regions smittskyddsenhet.

Pappersanmälningar för Region Stockholm skickas till:

HSF/Smittskydd Stockholm
Box 6909
102 39 Stockholm

eller internpostadressen:

Smittskydd Stockholm
Tomtebodavägen 12A

Ansök om gruppkonto

Om du inte har ett SITHS-kort behövs ett gruppkonto för att elektroniskt skicka in kliniska anmälningar till SmiNet.

Kontakt

Fungerar inte lösenordet eller vet du inte om din vårdenhet har ett lösenord till SmiNet?

Behöver du teknisk hjälp med att fylla i blanketterna?

Har du sjukdomsspecifika frågor gällande uppgifter i blanketterna?

Information om sjukdomar som lyder under smittskyddslagen samt andra sjukdomar som är av epidemiologiskt intresse.

  • Uppdaterad: 27 september 2021

  • Faktagranskad: 6 september 2021

  • Redaktör: Björn Nordlund

  • Faktagranskare: Tomas Wahl, Smittskydd Stockholm