Till start

Vårdgivarguiden

Viktlistorna för NordDRG-CC är baserade på nationella kostnadsdata från SKR:s KPP-databas (KPP=Kostnad per patient) som har underlag som täcker cirka 95 procent av landets somatiska vård.

Viktlistan innehåller inga priser utan beskriver relativa vikter för samtliga DRG. Ett DRG med vikten 2,0 förbrukar i genomsnitt dubbelt så mycket resurser (kostnader) som ett DRG med vikten 1,0. 

Om DRG används för ersättning så är priset för poängen 1,0 en förhandlingsfråga mellan beställare och producenter. Ersättning utgår efter att den aktuella vikten för valt DRG multiplicerats med förhandlat poängpris.

Viktlista 2024

Viktlistor för 2024 finns publicerade på Socialstyrelsens webbplats.

Simulering viktlista 2024 produktion 2023

Simulering viktlista och DRG-logik 2024 produktion 2023 januari-december där allt data är simulerat med nationell DRG-logik.

Simulering viktlista och DRG-logik 2024 produktion 2023 januari-november där allt data är simulerat med nationell DRG-logik.

Simulering viktlista och DRG-logik 2024 produktion 2023 januari–november där nationell DRG-logik inte tillämpas för de verksamheter som använder produkttyp G.

Viktlista 2023

Viktlistorna för år 2023 är baserade på KPP-databasen 2021 exklusive poster som första halvåret hade Covid som huvud- eller bidiagnos.

Simulering viktlista 2023 produktion 2022

Viktlista 2022

Viktlistorna för år 2022 består av 2021 års vikter justerade med tillägg av nytillkomna DRG för 2022. Felaktigheter i 2021 års viktlista för somatiska klinikvikter har rättats till i 2022 års version. Krontalen i viktlistorna har räknats upp till 2022 års kostnadsnivå. Klinikvikten 1 har beräknats till 63 493 kronor. Sjukhusvikten 1 har beräknats till 67 938 kronor.

Mer information finns att läsa på Socialstyrelsens hemsida:

Referensvikter för öppenvårdsgrupper, NordDRG- CC, 2022.

Simulering viktlista 2022 produktion 2019–2020 

Utomregionsprislistor

Kontakt

Vårdinformatik

Läs mer

  • Uppdaterad: 23 januari 2024

  • Faktagranskad: 1 december 2023

  • Redaktör: Stina Wernstedt

  • Faktagranskare: Irene Wester, hälso- och sjukvårdsförvaltningen