Till start

Vårdgivarguiden

Vi har telefontid under kontorstid på vardagar. Om vi för tillfället inte kan svara finns det möjlighet att tala in ett meddelande. Kontakta oss annars via e-post. I normalfallet hanterar vi ditt ärende inom ett dygn.

Har du frågor gällande beställningar eller avsaknad av skyddsutrustning kontakta chef och ledning inom den egna verksamheten.

Kund utan avtal kan få hjälp i mån av tid och mot ersättning.

Kontaktteam

LSS har för närvarande inget avtal.

Adminstrativa funktioner

Vårdhygien Stockholm

Postadress: Box 6906, 102 39  Stockholm

  Enhetschef

  Handläggare

  Lisbeth Nordlund|Ekonomi/Personal

  Handlägger frågor kring avtal och fakturor

  Webbredaktion

  Redaktion Vårdhygien Stockholm

  Frågor om Vårdhygien Stockholms webbsida

  Utbildning

  Kursadministratör Sweetlana Younadam

  Hanterar frågor kring Vårdhygien Stockholms kurser och utbildningar

  Medarbetare

  Anneli Sandberg|Hygiensjuksköterska

  Annie-Mari Bromark|Hygiensjuksköterska

  Aysel Kulbay|Hygiensjuksköterska

  Christina Stamm|Hygiensjuksköterska

  Elsa Lund|Hygiensjuksköterska

  Fanny Bergman|Hygiensjuksköterska

  Hanna Wahlqvist|Hygiensjuksköterska

  Katja Udell|Hygiensjuksköterska

  Lisbeth Nordlund|Ekonomi/Personal

  Handlägger frågor kring avtal och fakturor

  Maria Sturk|Hygiensjuksköterska

  Martin Rundström|Hygiensjuksköterska

  Mats Pergert|Hygiensjuksköterska

  Monica Ling-Roos|Hygiensjuksköterska

  Monika Bengtsson|Hygiensjuksköterska

  Rose-Marie Landqvist|Hygiensjuksköterska

  Susanne Wiklund|Hygiensjuksköterska

  Sweetlana Younadam|Administratör

  Handlägger frågor kring Vårdhygien Stockholms kurser

  Ulrika Norkvist| Hygiensjuksköterska

  • Uppdaterad: 5 maj 2022

  • Faktagranskad: 20 april 2022

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Rebecca Lundholm Krig, Vårdhygien Stockholm