Till start

Vårdgivarguiden

Telefonlinje och funktionsbrevlåda för covid-19 har upphört. Frågor om covid-19 hänvisas till ordinarie kontaktteam och kontakperson nedan.

För vårdgivare som annars inte har avtal med Vårdhygien Stockholm finns under covid-pandemin möjlighet att kontakta respektive hygiensjuksköterska inom varje geografiskt område med frågor om covid-19.

Vi har telefontid under kontorstid på vardagar. Om vi för tillfället inte kan svara finns det möjlighet att tala in ett meddelande. Kontakta oss annars via e-post. I normalfallet hanterar vi ditt ärende inom ett dygn.

Har du frågor gällande beställningar eller avsaknad av skyddsutrustning kontakta chef och ledning inom den egna verksamheten.

Kontaktteam

Adminstrativa funktioner

Vårdhygien Stockholm

Postadress: Box 6906, 102 39  Stockholm

Enhetschef

Rebecca Lundholm Krig | Enhetschef

Handläggare

Lisbeth Nordlund | Ekonomi/Personal

Handlägger frågor kring avtal och fakturor

Webbredaktion

Redaktion Vårdhygien Stockholm

Frågor om Vårdhygien Stockholms webbsida

Utbildning

Kursadministratör Sweetlana Younadam

Hanterar frågor kring Vårdhygien Stockholms kurser och utbildningar

Medarbetare

Anders Samuelsson | Hygienläkare

Ann Tammelin | Hygienläkare

Anneli Sandberg | Hygiensjuksköterska

Annie-Mari Bromark | Hygiensjuksköterska

Annika Samuelsson | Hygienläkare

Aysel Kulbay | Hygiensjuksköterska

Christina Stamm | Hygiensjuksköterska

Elisabet Almqvist | Hygiensjuksköterska

Elsa Lund | Hygiensjuksköterska

Fanny Bergman | Hygiensjuksköterska

Hanna Wahlqvist | Hygiensjuksköterska

Josefina Price | Hygiensjuksköterska

Katja Udell | Hygiensjuksköterska

Lisbeth Nordlund | Ekonomi/Personal

Handlägger frågor kring avtal och fakturor

Mall Kriisa | Hygienläkare

Maria Sturk | Hygiensjuksköterska

Marika Larsson Lundgren | Hygiensjuksköterska

Martin Rundström | Hygiensjuksköterska

Mats Pergert | Hygiensjuksköterska

Monica Ling-Roos | Hygiensjuksköterska

Monika Bengtsson | Hygiensjuksköterska

Pia Appelgren | Hygienläkare

Rebecca Lundholm Krig | Enhetschef

Rose-Marie Landqvist | Hygiensjuksköterska

Susanne Stiernstedt | Hygienläkare

Susanne Wiklund | Hygiensjuksköterska

Sweetlana Younadam | Administratör

Handlägger frågor kring Vårdhygien Stockholms kurser

Ulrika Norkvist | Hygiensjuksköterska

  • Uppdaterad: 21 april 2021

  • Faktagranskad: 26 april 2019

  • Redaktör: Anna Waldenström

  • Faktagranskare: Ann Tammelin, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen