Till start

Vårdgivarguiden

Vi har telefontid under kontorstid på vardagar. Om vi för tillfället inte kan svara finns det möjlighet att tala in ett meddelande. Kontakta oss annars via e-post. I normalfallet hanterar vi ditt ärende inom ett dygn.

Har du frågor gällande beställningar eller avsaknad av skyddsutrustning kontakta chef och ledning inom den egna verksamheten.

Kund utan avtal kan få hjälp i mån av tid och mot ersättning.

Under perioden 19 juni till 30 augusti gäller följande kontaktuppgifter.

Kontaktteam

LSS har för närvarande inget avtal.

Adminstrativa funktioner

Vårdhygien Stockholm

Postadress: Box 30017, 104 25 Stockholm

  Enhetschef

  Handläggare

  Lisbeth Nordlund|Ekonomi/Personal

  Handlägger frågor kring avtal och fakturor

  Webbredaktion

  Redaktion Vårdhygien Stockholm

  Frågor om Vårdhygien Stockholms webbsida

  Utbildning

  Kursadministratör Sweetlana Younadam

  Hanterar frågor kring Vårdhygien Stockholms kurser och utbildningar

  Medarbetare

  Alexander Klintmalm|Hygiensjuksköterska

  Anneli Sandberg|Hygiensjuksköterska

  Annie-Mari Bromark|Hygiensjuksköterska

  Aysel Kulbay|Hygiensjuksköterska

  Christina Stamm|Hygiensjuksköterska

  Elsa Lund|Hygiensjuksköterska

  Fanny Bergman|Hygiensjuksköterska

  Hanna Wahlqvist|Hygiensjuksköterska

  Katja Udell|Hygiensjuksköterska

  Lisbeth Nordlund|Ekonomi/Personal

  Handlägger frågor kring avtal och fakturor

  Maria Sturk|Hygiensjuksköterska

  Martin Rundström|Hygiensjuksköterska

  Mats Pergert|Hygiensjuksköterska

  Monica Ling Roos|Hygiensjuksköterska

  Monika Bengtsson|Hygiensjuksköterska

  Susanne Wiklund|Hygiensjuksköterska

  Sweetlana Younadam|Administratör

  Handlägger frågor kring Vårdhygien Stockholms kurser

  Ulrika Norkvist| Hygiensjuksköterska

  Ulrika Rubin| Hygiensjuksköterska

  • Uppdaterad: 14 juni 2023

  • Faktagranskad: 20 april 2022

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Rebecca Lundholm Krig, hälso- och sjukvårdsförvaltningen