Vi har telefontid under kontorstid på vardagar. Om vi för tillfället inte kan svara finns det möjlighet att tala in ett meddelande på vår röstbrevlåda. Kontakta oss annars via e-post. I normalfallet hanterar vi ditt ärende inom ett dygn.

Kontaktteam

Adminstrativa funktioner

Vårdhygien Stockholm

Postadress: Box 17533, 118 91 Stockholm

Enhetschef

Handläggare

Webbredaktion

Utbildning

Medarbetare