Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

Målet för Vårdhygien Stockholm är att förebygga vårdrelaterade infektioner och smittspridning. Genom undervisning, rådgivning och kvalitetssäkring får vårdens och omsorgens chefer och medarbetare hjälp att ge patienter och brukare en god och säker vård och omvårdnad. 

Vårdhygien Stockholm finns inom avdelningen Patientsäkerhet och beredskap i Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Enheten är till största delen avtalsfinansierad. Kunderna finns inom Region Stockholm, kommunerna och privat vård i länet.

Teckna avtal med Vårdhygien Stockholm

Genom att teckna avtal med Vårdhygien Stockholm får vårdgivare tillgång till rådgivning, undervisning och hjälp att kvalitetssäkra den egna verksamheten. Det finns två typer av avtal för vårdgivare i Stockholms län, dels för särskilda boenden i kommunerna, dels för hälso- och sjukvård som drivs av Region Stockholm eller finansieras genom avtal med Region Stockholm.

Tillgång till vårdhygienisk kompetens

Dokumentet "Tillgång till vårdhygienisk kompetens" är ett kunskapsstöd från Socialstyrelsen. Det gavs ut första gången 2011 och reviderades 2021. Målet med kunskapsstödet är att vara ett stöd för vårdgivare och verksamhetsansvariga i kvalitetsarbetet med att förebygga och begränsa vårdrelaterade infektioner.

Kontakt

Lisbeth Nordlund|Ekonomi/Personal

Handlägger frågor kring avtal och fakturor

  • Uppdaterad: 24 juli 2024

  • Faktagranskad: 24 juli 2024

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Rebecca Lundholm Krig, hälso- och sjukvårdsförvaltningen