Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Målet för Vårdhygien Stockholm är att förebygga vårdrelaterade infektioner och smittspridning. Genom undervisning, rådgivning och kvalitetssäkring får vårdens och omsorgens chefer och medarbetare hjälp att ge patienter och brukare en god och säker vård och omvårdnad. 

Vårdhygien Stockholm finns inom avdelningen Patientsäkerhet och beredskap i Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Enheten är till största delen avtalsfinansierad. Kunderna finns inom Region Stockholm, kommunerna och privat vård i länet.

Teckna avtal med Vårdhygien Stockholm

Genom att teckna avtal med Vårdhygien Stockholm får vårdgivare tillgång till rådgivning, undervisning och hjälp att kvalitetssäkra den egna verksamheten. Det finns två typer av avtal, dels för särskilda boenden i kommunerna dels för hälso- och sjukvård inom Region Stockholm och privat hälso- och sjukvård. Kostnaden för ett avtal beror på verksamhetens omfattning och inriktning.

Kontakt

Lisbeth Nordlund|Ekonomi/Personal

Handlägger frågor kring avtal och fakturor

  • Uppdaterad: 15 januari 2021

  • Faktagranskad: 11 december 2020

  • Redaktör: Björn Nordlund

  • Faktagranskare: Ann Tammelin, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen