Brödsmule-navigation

Målet för Vårdhygien Stockholm är att förebygga vårdrelaterade infektioner och smittspridning. Genom undervisning, rådgivning och kvalitetssäkring får vårdens chefer och medarbetare hjälp att ge patienter/vårdtagare en god och säker vård. 

Vårdhygien Stockholm finns inom avdelningen Patientsäkerhet och beredskap i Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Enheten är till största delen avtalsfinansierad. Kunderna finns inom såväl landstingsdriven, som kommunal och privat vård i länet.

Teckna avtal med Vårdhygien Stockholm

Genom att teckna avtal med Vårdhygien Stockholm får vårdgivare tillgång till rådgivning, undervisning och hjälp att kvalitetssäkra den egna verksamheten. Det finns två typer av avtal, dels för särskilda boenden i kommunerna dels för landstingsdriven och privat hälso- och sjukvård. Kostnaden för ett avtal beror på verksamhetens omfattning och inriktning.

Kontakt

Lisbeth Nordlund | Ekonomi/Personal

Handlägger frågor kring avtal och fakturor