Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

Nyttan med stödet

  • Patientsäker hänvisning
  • Stödja vårdens medarbetare i ansvaret att hänvisa vårdsökande
  • Skapa tydlighet i vårdgivares uppdrag och underlätta samverkan mellan vårdgivare

Vad som gäller vid hänvisning av patienter i Region Stockholm och vilka verktyg, regler och principer som är styrande.

Så här fungerar det

Hänvisningsstödet är en webbaserad tjänst som förvaltas av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm.

Det medicinska innehållet i Hänvisningsstödet hämtas från det nationella stödet för sjukvårdsrådgivning – 1177 rådgivningsstödet webb (RGS webb). På RGS webb finns över 2000 symtombeskrivningar med tillhörande brådskegrader. Samma symtombeskrivningar och brådskegrader finns även i Hänvisningsstödet som pekar mot de vårdformer inom regionen som har uppdrag att ta emot vårdsökande för en första medicinsk bedömning innan diagnos är ställd.

Hänvisningsstödet tar hänsyn till tid på dygnet, ålder samt de olika vårdformernas förutsättningar som kompetens, tillgänglighet och utrustning i sina hänvisningar. Även om det är ett krav att använda Hänvisningsstödet  är det alltid vårdens medarbetare som utifrån sin kompetens och erfarenhet gör den slutliga bedömningen. När avsteg görs från Hänvisningsstödet ska detta dokumenteras med avsedda sökord i journalsystemet.

För ett effektivt, strukturerat och patientsäkert bedömningssamtal och för att på ett motiverande sätt kunna hänvisa till rätt vårdform, rekommenderas det att en speciell samtalsmetodik används tillsammans med användandet av RGS webb och Hänvisningsstödet – samtalsprocessen.

Kvalitetssäkring av innehåll 

De över 2000 symtombeskrivningarna med brådskegrader förvaltas och kvalitetssäkras nationellt av RGS webb. Både ändringar av befintliga och tillägg av nya hänvisningar, kvalitetssäkras medicinskt – mot vårduppdrag och de strukturer som gäller för hälso- och sjukvården inom regionen. Regionens chefsläkare är innehållsägare för Hänvisningsstödet.

Utbildning

Det finns digitala utbildningar gällande Hänvisningsstödet och samtalsprocessen.

För anställda inom Region Stockholm

Du som är anställd i Region Stockholm når utbildningen genom att logga in med ditt e-tjänstekort på Lärtorget. Sök efter ”hänvisningsstödet” respektive ”samtalsprocessen” på Lärtorget så hittar du utbildningarna.

För anställda av övriga vårdgivare

Övriga vårdgivare når de digitala utbildningarna via Lärtorgets publika kursutbud. Sök efter ”hänvisningsstödet” respektive ”samtalsprocessen” på Lärtorget så hittar du utbildningarna.

För sjuksköterskor inom primärvården

Som ett komplement till de digitala utbildningarna på Lärtorget anordnar Akademiskt primärvårdscentrum (APC) utbildningar vid flera tillfällen per termin. Utbildningarna vänder sig till sjuksköterskor som bedömer patienter i den första vårdkontakten och som arbetar på husläkarmottagning.

Frågor och svar

Mer information om Hänvisningsstödet.

Kontakt

Mejla frågor och synpunkter till Hänvisningsstödets funktionsbrevlåda.

Funktionsbrevlåda Hänvisningsstödet

  • Uppdaterad: 30 maj 2024

  • Faktagranskad: 30 maj 2024

  • Redaktör: Björn Larsson

  • Faktagranskare: Maja Zyto, hälso- och sjukvårdsförvaltningen