Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Här hittar du kurser, seminarier och fortbildning för olika personalgrupper inom hälso- och sjukvården.

Kurs om hur du uppmärksammar ohälsosamma levnadsvanor hos patienter och hur du kan ge stöd och enkla råd.

 

  • Uppdaterad: 14 mars 2023

  • Faktagranskad: 14 mars 2023

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Andrea Friedl, hälso- och sjukvårdsförvaltningen