Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

När förskrivare och brukare kommit överens om att tillämpa fritt val av hjälpmedel får brukaren en rekvisition.

Rekvisitionen lämnas till butiken/leverantören.

För att du som butik/leverantör ska kunna leverera ett hjälpmedel och få betalt måste du ansluta dig till Thord för fakturering.

Det hjälpmedel som lämnas ut mot rekvisition ska motsvara produktbeskrivningen på rekvisitionen. För eldrivna rullstolar, manuella rullstolar, sängar, sittvagnar och hörapparater ska hjälpmedlet som lämnas ut vara en medicinteknisk produkt som är CE-märkt enligt MDR och ha samma ISO-kod som produkten på rekvisitionen.

Rekvisitionen anger det belopp som kan faktureras regionen. Rekvisitionen gäller för ett hjälpmedel. Om varan kostar mer än rekvisitionsbeloppet får brukaren betala merkostnaden själv. Om varan kostar mindre är det den mindre summan som anges vid faktureringen. Observera att rekvisitioner som har passerat utgångsdatum inte längre är giltiga och inte kan faktureras. Om brukaren återlämnar hjälpmedlet inom tiden för ångerrätten ska fakturerat belopp återsändas (krediteras).

Service och reparationer

Till vissa fritt val av hjälpmedel hör ett service- eller reparationskonto. Det är viktigt att du och brukaren diskuterar var brukaren kan få service/reparation på sitt hjälpmedel. Leverantörer som erbjuder service/reparationer ska fakturera kostnaden för utförda åtgärder via Thord. Observera att beloppet är begränsat och att brukaren får betala när beloppet inte täcker kostnaden. Rekvisitionsnumret från inköpet av hjälpmedlet måste uppges för att kunna fakturera. 

Leverantörer av hörapparater

För att få leverera hörapparat enligt fritt val måste en audionom göra utprovningen.

Brukaren ska betala en patientavgift på 600 kr för utprovning som tillfaller dig som provar ut och levererar hörapparaten/hörapparaterna. Avgift tas ut per rekvisition/utprovning oavsett antal hörapparater.

  • Uppdaterad: 10 juni 2024

  • Faktagranskad: 10 juni 2024

  • Redaktör: Anna Breuer

  • Faktagranskare: Anna Breuer, hälso- och sjukvårdsförvaltningen