Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Kontaktuppgifter vid fakturafrågor

Region Stockholm har flera förvaltningar och bolag och fakturering av hjälpmedel hanteras olika beroende på vilket hjälpmedel som förskrivits och om hjälpmedel förskrivits vid ett tillfälligt besök eller om personen stadigvarande befinner sig i annan region.

Hjälpmedel vid tillfälligt besök i annan region

Avser förskrivningen hjälpmedel vid ett tillfälligt besök i annan region ska hjälpmedelskostnaden faktureras hälso- och sjukvårdsförvaltningen. 

Hjälpmedel vid stadigvarande vistelse i annan region

Vid fakturafrågor gällande hjälpmedel till personer som stadigvarande befinner sig i annan region ska nedanstående verksamheter kontaktas:

Hjälpmedel inom ADL, decubitus, förflyttning med mera

Hjälpmedel Stockholmför personer hemmahörande i Stockholms södra länsdel
Sodexo hjälpmedelsservice för personer hemmahörande i Stockholms norra länsdel

Kommunikations-, kognitions-, syn- och hörselhjälpmedel

Medicinsk apparatur

Förbrukningshjälpmedel och ortopedtekniska hjälpmedel

Kontakta hälso- och sjukvårdsförvaltningen via e-post.
hjalpmedel.synhorselrehab.hsf@regionstockholm.se

Hjälpmedel som inte är förskrivningsbara i Region Stockholm

Kontakta hälso- och sjukvårdsförvaltningen via e-post.
hjalpmedel.synhorselrehab.hsf@regionstockholm.se

  • Uppdaterad: 17 augusti 2023

  • Faktagranskad: 17 augusti 2023

  • Redaktör: Anna Breuer

  • Faktagranskare: Anna Breuer, hälso- och sjukvårdsförvaltningen