Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Utlandssvenskar/svenska medborgare bosatta i EU/EES-land

Utlandsvenskar/svenska medborgare bosatta i konventionsländer har rätt till subventionerad akut vård och hjälpmedel direkt kopplat till detta. Behovet av vård ska ha uppstått i Sverige. Utlandssvenskar/svenska medborgare bosatta i EU/EES-land skall visa EU-kort/provisoriskt intyg medan utlandsvenskar/svenska medborgare från konventionsland ska uppvisa pass.

Från de nordiska länderna krävs endast ID-handling samt att de uppger fullständig adress i hemlandet. Vid beställning av hjälpmedel måste förskrivaren bifoga kopia på ID-handling eller pass samt i förekommande fall kopia på EU-kort (fram och baksida). Försäkringskassan, Gotland bekostar hjälpmedlen.

Vid korttidsförskrivning, vid medicinska behov under 6 månader, ska avgift alltid erläggas i förväg.

Pensionär med svensk pension och som är bosatt i annan EU/EES – stat eller Schweiz

De pensionärer med svensk pension som är bosatta i ett annat EU-land och som reser till Sverige har rätt till all vård till vanlig patientavgift. Dessa personer måste visa upp ett intyg från svenska försäkringskassan vid vårdtillfället, läs mer i; Vård av personer från andra länder. Vid beställning av hjälpmedel måste förskrivaren bifoga kopia på ID-handling eller pass samt kopia på intyget från Försäkringskassan. Försäkringskassan, Gotland bekostar hjälpmedlen

Utlandssvenskar som studerar i annat EU-/EES-land eller Schweiz

Utlandssvenskar som studerar i annat EU-/EES-land eller Schweiz har rätt till nödvändig eller planerad vård. Försäkringskassans intyg "Intyg om rätt till vård i Sverige för personer som studerar i ett annat EU/EES-land eller Schweiz" ska bifogas beställningen. Vårdregionen bekostar hjälpmedlen. Kontakta hjälpmedelsverksamheten för beställningsrutin.

Utlandssvenskar bosatta utanför EU/EES-land som får vård i Stockholms län

Regelverket styrs av det land personen är bosatt i.

En praktisk handbok som är ett stöd åt personal som arbetar med patientavgifter och fakturering i de fall vård ges till personer från andra länder. Åttonde upplagan.

  • Uppdaterad: 29 juni 2023

  • Faktagranskad: 29 juni 2023

  • Redaktör: Anna Breuer

  • Faktagranskare: Anna Breuer, hälso- och sjukvårdsförvaltningen