Till start

Vårdgivarguiden

Svenska medborgare som är akut hemlösa kan få hjälpmedel förskrivna på Region Stockholms bekostnad. Då folkbokföringsadress saknas kan förskrivning av hjälpmedel inte göras i Beställningsportalen utan förskrivaren ska kontakta aktuell hjälpmedelsverksamhet för information om manuell beställning. Innan förskrivning görs ska kontakt tas med handläggare för hjälpmedelsfrågor på hälso- och sjukvårdsförvaltningen via e-post för godkännande.

Funktionsbrevlåda för hjälpmedelsfrågor

Akut hemlöshet – definition enligt Socialstyrelsen

Hit räknas förutom "uteliggare", det vill säga personer som sover ute eller i trappuppgångar, bilar, tält och liknande, även de som övernattar på akutboende eller härbärge eller i jourboende, skyddade boenden eller motsvarande.

  • Uppdaterad: 27 juni 2023

  • Faktagranskad: 27 juni 2023

  • Redaktör: Anna Breuer

  • Faktagranskare: Anna Breuer, hälso- och sjukvårdsförvaltningen