Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Person som får hjälpmedel förskrivet i annat län 

Person folkbokförd i Stockholms län som vistas på särskilt boende, går på riksgymnasium i annat län och så vidare, får hjälpmedel bekostade enligt överenskommelsen mellan Region Stockholm och StorSthlm.

Överenskommelser om hantering görs med sjukvårdshuvudmannen som ansvarar för hjälpmedel i det län personen vistas. 

Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län har ett delat ansvar för hjälpmedel.

Enligt Riksavtalet får hjälpmedel, inklusive tillbehör, förskrivas till person som väljer vård utanför Stockholms län, om kostnaderna understiger 10 000 kronor. Överstiger kostnaden 10 000 kronor ska förskrivningen godkännas av hälso- och sjukvårdsförvaltningen. De hjälpmedel som kräver någon form av installation, service och underhåll eller måste anpassas till brukarens bostadsförhållanden ska förskrivas i samråd med Region Stockholm. 

Person folkbokförd i annat län och får hjälpmedel förskrivet i Stockholms län

Enligt Riksavtalet får hjälpmedel, inklusive tillbehör, förskrivas till person som behöver vård och hjälpmedel vid besök utanför sin hemregion, om kostnaderna understiger 10 000 kronor. Överstiger kostnaden 10 000 kr ska förskrivning ske i samråd med hemregionen. Fakturaadress till hemregionen behövs vid förskrivningen och det är alltid bra att förskrivaren får ett godkännande av hemregionen innan förskrivning sker.

De hjälpmedel som kräver någon form av installation, service och underhåll eller måste anpassas till brukarens bostadsförhållanden ska förskrivas i samråd med hemregionen.

Riksavtalet gäller bara för hjälpmedel som bekostas av region. Om hemkommunen har kostnadsansvaret för hjälpmedlet kan förskrivning inte ske enligt Riksavtalet. 

Transport av hjälpmedel

Region Stockholm ansvarar för transporter inom länet av förskrivna hjälpmedel. Transport av testmaterial för diabetes, inkontinens- och näringsprodukter kan även levereras utanför länet inom Sverige. 

Transport utanför Sverige bekostas inte av Region Stockholm. 

  • Uppdaterad: 29 juni 2023

  • Faktagranskad: 29 juni 2023

  • Redaktör: Anna Breuer

  • Faktagranskare: Anna Breuer, hälso- och sjukvårdsförvaltningen