Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Förskrivare

  • Dietist
  • Läkare

Distriktssköterska som genomgått CEFAMs utbildning "förebygg undernäring och förskrivning kosttillägg"

Förskrivningskriterier

Behållare/bägare för tillförsel av läkemedel vid sondnäring kan förskrivas till brukare med långvarigt sjukdomstillstånd i eget boende där brukare, anhörig eller assistent utför sjukvårdsinsatser efter instruktion av sjukvårdspersonal.

Förskrivning avser ett tremånadersbehov.

Förskrivs i

Beställningsportalen

Hjälpmedelsområde

Förbrukningshjälpmedel

Kostnadsansvar för hjälpmedlet i särskilda boendeformer

  • Boenden med särskild service enligt LSS: kommunen
  • Särskilda boenden för äldre: kommunen

Behovstrappa och -trappsteg

Behovstrappa Vård och behandling, steg 1. Livsuppehållande behov. 
Här beskrivs de hjälpmedel som är till för att tillgodose livsuppehållande behov.

  • Faktagranskad: 17 januari 2023

  • Redaktör: Anna Breuer

  • Faktagranskare: Matilda Kärnstam, hälso- och sjukvårdsförvaltningen