Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Förskrivare

 • Dietist
 • Läkare

Distriktssköterska som genomgått CEFAMs utbildning "förebygg undernäring och förskrivning kosttillägg"

 • Förskrivningskriterier

  Behållare/bägare för tillförsel av läkemedel vid sondnäring kan förskrivas till brukare med långvarigt sjukdomstillstånd i eget boende där brukare, anhörig eller assistent utför sjukvårdsinsatser efter instruktion av sjukvårdspersonal.

  Förskrivning avser ett tremånadersbehov.

 • Hjälpmedelsområde

  Förbrukningshjälpmedel

Kostnadsansvar för hjälpmedlet i särskilda boendeformer

 • Boenden med särskild service enligt LSS: kommunen
 • Särskilda boenden för äldre: kommunen
 • Behovstrappa och -trappsteg

  Behovstrappa Vård och behandling, steg 1. Livsuppehållande behov. 
  Här beskrivs de hjälpmedel som är till för att tillgodose livsuppehållande behov.

 • Faktagranskad: 3 september 2020

 • Redaktör: Anna Breuer

 • Faktagranskare: Anna Ericson, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen