Till start

Vårdgivarguiden

För vårdcentraler och barnavårdscentraler innebär tjänsten att de kan ta del av önskemål från invånare som listar sig digitalt via 1177.se. Invånare kan ange övriga önskemål i systemet för listning på 1177.se, som till exempel önskemål om en viss namngiven läkare eller en läkare med särskilda språk- eller specialistkunskaper.

1177 listning är ett alternativ till den pappersblankett för listning som också används. Tjänsten minskar personalens administrativa pappersarbete vid listning och omlistning, i och med att allt sker digitalt.

1177 listning är obligatorisk att använda för vårdgivare som har inskrivet i sitt avtal med Region Stockholm att de måste använda digital funktionalitet för att erbjuda invånare möjlighet att lista sig på en mottagning.

Personalverktyget för 1177 inloggningsportal

1177 listning administreras via ett verktyg som heter Personalverktyget för 1177 inloggningsportal.

Invånarnas önskemål om listning kan bara ses av personal som är utsedda till ärendemottagare och ärendehanterare i personalverktyget för 1177 inloggningsportal. Listningsönskemål syns inte i systemet Liston.

Personal som är utsedda till ärendemottagare och ärendehanterare i personalverktyget för 1177 inloggningsportal ser önskemålen om listning under Listningsönskemål. Det går att göra en inställning i personalverktyget för 1177 inloggningsportal så att den som är ärendemottagare får en avisering när ett nytt önskemål kommer in.

För barnavårdscentraler skapas alltid ett ärende under Listningsönskemål vid digital listning av invånaren, oavsett om invånaren har skrivit ett listningsönskemål eller inte.

Så ansluter du till tjänsten

Förutsättningar för att kunna ansluta

För att kunna använda 1177 listning behöver din enhet vara ansluten till personalverktyget för 1177 inloggningsportal.

Beställning

Kontakta den regionala förvaltningen i Region Stockholm för att ansluta en vårdcentral eller barnavårdscentral till personalverktyget för 1177 inloggningsportal. Ange

  • vilken enhet det gäller
  • HSA-id på enheten
  • namn på den person som ska hantera listningsönskemålen.

Förvaltning 1177

Inloggning till personalverktyget för 1177 inloggningsportal:

Kostnad

Tjänsten är gemensamt finansierad av regionerna och priset baseras på hur många invånare som är folkbokförda i respektive region.

Användarstöd

Manual för hantering av invånarnas önskemål i personalverktyget för 1177 inloggningsportal:

Mer information om 1177 listning

Listningsblanketter, kriterier för giltig vårdvalsblankett samt kontakt vid frågor angående listning på husläkarmottagning i Region Stockholm.

Support

Har du som vårdgivare frågor om, eller synpunkter på e-tjänsterna? Eller behöver du hjälp? Kontakta i första hand din lokala support och i andra hand Ineras kundservice, felanmälan och support på telefonnummer 0771–251010.

  • Uppdaterad: 20 juni 2024

  • Faktagranskad: 7 juni 2024

  • Redaktör: Björn Larsson

  • Faktagranskare: Sofia Sjölén, hälso- och sjukvårdsförvaltningen