Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Centrala Väntetidsregistret, CVR, är ett IT-stöd som Region Stockholm använder för att mäta tillgängligheten i den specialiserade vården. I CVR:s databas registreras väntetider och de patienter som väntar på att få komma till en vårdenhet/mottagning för undersökning, behandling och/eller operation.

Vårdgivare rapporterar till CVR antingen via filöverföring från de patientadministrativa systemen och journalsystemen eller via manuell rapportering där vårdgivaren via e-tjänsten RAPP kan lägga in antalet väntande patienter.

Återgång till 30 dagars vårdgaranti för förstabesök

Första september 2022 gick Region Stockholm tillbaka till den regionala vårdgarantin 30 dagar för förstabesök. 

Vid frågor, se Kontakt Verksamhetsfrågor. 

Rapportering till CVR - allmän information

Information om journalsystem som skickar filer till Centrala Väntetidsregistret, och om Vårdgarantin.

På grund av coronapandemin anpassar Region Stockholm vårdgarantin till den nationella vårdgarantin där utredningar ej ingår. Däremot kommer väntetidsmätningar avseende neuropsykiatrisk utredning att fortgå i uppföljningssyfte.

Instruktion väntetidsrapportering till förstabesök. Gäller psykiatrisk specialistvård och specialiserad beroendevård för vuxna.

Instruktion väntetidsrapportering till neuropsykiatrisk utredning. Gäller psykiatrisk specialistvård och specialiserad beroendevård för vuxna.

Instruktion för väntetidsrapportering psykologisk behandling. Gäller psykiatrisk specialistvård och specialiserad beroendevård för vuxna.

Gäller för specialistvård och psykiatri. Uppdaterad 18 mars 2022.

Frågor och svar om väntetidsrapportering psykiatri

Behörighet

CVR-koder

I Centrala väntetidsregistret följs mottagningsbesök samt vissa operationer och behandlingar upp. Aktuella koder för inläsning finns även på Kodservern (CVRGRUPP).

Teknisk information

Hur filer med väntetidsinformation skickas från vårdadministrativa system till Centrala väntetidsregistret, CVR och vilken information filerna ska innehålla.

Support

Serviceförvaltningens servicedesk

Serviceförvaltningens it-portal

OBS! Om du är ansluten till SLLnet krävs även inloggning med e-tjänstekort.

  Kontakt verksamhetsfrågor

  Magdalena Carlberg|Utvecklingsavdelningen

  Läs mer

  • Uppdaterad: 24 januari 2023

  • Faktagranskad: 24 januari 2023

  • Redaktör: Björn Larsson

  • Faktagranskare: Magdalena Carlberg, hälso- och sjukvårdsförvaltningen