Brödsmule-navigation

Centrala Väntetidsregistret, CVR, är ett IT-stöd som Region Stockholm använder för att mäta tillgängligheten i den specialiserade vården. I CVR:s databas registreras väntetider och de patienter som väntar på att få komma till en vårdenhet/mottagning för undersökning, behandling och/eller operation.


Vårdgivare rapporterar till CVR antingen via filöverföring från de patientadministrativa systemen och journalsystemen eller via manuell rapportering där vårdgivaren via e-tjänsten RAPP kan lägga in antalet väntande patienter.

Registrering av undantagskoder i samband med COVID-19

Rapportering till CVR

Rapportering till CVR

Information om journalsystem som skickar filer till Centrala Väntetidsregistret, och om Vårdgarantin.

Behörighet

CVR-koder

I Centrala väntetidsregistret följs mottagningsbesök samt vissa operationer och behandlingar upp. I dokumentet finns de aktuella koderna som används för mottagning, åtgärd och undersökning.

Aktuella koder för inläsning finns även på Kodservern (CVRGRUPP).

Kodserver

Sökbar tjänst som listar de koder och klassifikationer som används vid registrering av besök, läkemedel och diagnos.

Teknisk information

CVR - Teknisk specifikation

Hur filer med väntetidsinformation skickas från vårdadministrativa system till CVR och vilken information filerna ska innehålla.

Support

Kontakt verksamhetsfrågor

Läs mer