Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Centrala Väntetidsregistret, CVR, är ett IT-stöd som Region Stockholm använder för att mäta tillgängligheten i den specialiserade vården. I CVR:s databas registreras väntetider och de patienter som väntar på att få komma till en vårdenhet/mottagning för undersökning, behandling och/eller operation.


Vårdgivare rapporterar till CVR antingen via filöverföring från de patientadministrativa systemen och journalsystemen eller via manuell rapportering där vårdgivaren via e-tjänsten RAPP kan lägga in antalet väntande patienter.

Registrering av undantagskoder i samband med COVID-19

Kompletterande avvikelsehantering för Covid 19

Kompletterande avvikelsehantering för Covid 19, rekommendationer från SKR.

Rapportering till CVR

Rapportering till CVR

Information om journalsystem som skickar filer till Centrala Väntetidsregistret, och om Vårdgarantin.

Rapportering av väntetider till neuropsykiatrisk utredning vuxna

Instruktion väntetidsrapportering till neuropsykiatrisk utredning. Gäller psykiatrisk specialistvård och specialiserad beroendevård för vuxna.

Rapportering av väntetider till psykologisk behandling

Instruktion för väntetidsrapportering psykologisk behandling. Gäller psykiatrisk specialistvård och specialiserad beroendevård för vuxna.

Registrering av undantagskoder i CVR

Gäller för specialistvård. Uppdaterad 17 oktober 2019.

Behörighet

CVR-koder

I Centrala väntetidsregistret följs mottagningsbesök samt vissa operationer och behandlingar upp. Aktuella koder för inläsning finns även på Kodservern (CVRGRUPP).

Teknisk information

CVR - Teknisk specifikation

Hur filer med väntetidsinformation skickas från vårdadministrativa system till CVR och vilken information filerna ska innehålla.

Support

SF IT Servicedesk

Portal för Serviceförvaltningen IT

OBS! Om du är ansluten till SLLnet krävs även inloggning med eTjänstekort.

Kontakt verksamhetsfrågor

Magdalena Carlberg | Utvecklingsavdelningen

Läs mer

  • Uppdaterad: 30 september 2020
  • Faktagranskad: 1 oktober 2020
  • Redaktör: Anna Waldenström
  • Faktagranskare: Magdalena Carlberg, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen