Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Centrala Väntetidsregistret, CVR, är ett IT-stöd som Region Stockholm använder för att mäta tillgängligheten i den specialiserade vården. I CVR:s databas registreras väntetider och de patienter som väntar på att få komma till en vårdenhet/mottagning för undersökning, behandling och/eller operation.

Vårdgivare rapporterar till CVR antingen via filöverföring från de patientadministrativa systemen och journalsystemen eller via manuell rapportering där vårdgivaren via e-tjänsten RAPP kan lägga in antalet väntande patienter.

Registrering av undantagskoder i samband med COVID-19

Rekommendationerna från SKR om kompletterande avvikelsehantering för covid-19 har upphört att gälla från och med idag den 1 september 2021. För frågor se under rubriken Kontakt verksamhetsfrågor.

Temporär övergång till 90 dagars vårdgaranti för förstabesök

Från och med 1 januari 2021 följer Region Stockholm tillfälligt den nationella gränsen för vårdgarantin: 90 dagar för nybesök/förstabesök. För behandling gäller som tidigare samma tidsgräns både regionalt och nationellt, dvs 90 dagar.

Den 1 juli 2022 går Region Stockholm tillbaka till den regionala vårdgarantin 30 dagar för förstabesök. Vid frågor, se Kontakt Verksamhetsfrågor. 

Rapportering till CVR - allmän information

Information om journalsystem som skickar filer till Centrala Väntetidsregistret, och om Vårdgarantin.

På grund av coronapandemin anpassar Region Stockholm under 2021 vårdgarantin till den nationella vårdgarantin där utredningar ej ingår. Däremot kommer väntetidsmätningar avseende neuropsykiatrisk utredning att fortgå i uppföljningssyfte.

Instruktion väntetidsrapportering till förstabesök. Gäller psykiatrisk specialistvård och specialiserad beroendevård för vuxna.

Instruktion väntetidsrapportering till neuropsykiatrisk utredning. Gäller psykiatrisk specialistvård och specialiserad beroendevård för vuxna.

Instruktion för väntetidsrapportering psykologisk behandling. Gäller psykiatrisk specialistvård och specialiserad beroendevård för vuxna.

Gäller för specialistvård. Uppdaterad 17 oktober 2019.

Frågor och svar om väntetidsrapportering psykiatri

Behörighet

CVR-koder

I Centrala väntetidsregistret följs mottagningsbesök samt vissa operationer och behandlingar upp. Aktuella koder för inläsning finns även på Kodservern (CVRGRUPP).

Teknisk information

Hur filer med väntetidsinformation skickas från vårdadministrativa system till CVR och vilken information filerna ska innehålla.

Support

SF IT Servicedesk

Portal för Serviceförvaltningen IT

OBS! Om du är ansluten till SLLnet krävs även inloggning med eTjänstekort.

  Kontakt verksamhetsfrågor

  Magdalena Carlberg|Utvecklingsavdelningen

  Läs mer

  • Uppdaterad: 22 november 2021

  • Faktagranskad: 22 november 2021

  • Redaktör: Björn Nordlund

  • Faktagranskare: Magdalena Carlberg, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen