Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

Centrala väntetidsregistret (CVR) är ett it-stöd som Region Stockholm använder för att följa upp vårdgarantin i den specialiserade vården. I CVR registreras väntetider samt de patienter som väntar på att få komma till en vårdenhet eller mottagning för undersökning, behandling och/eller operation.

Vårdgivare rapporterar till CVR antingen via filöverföring från de patientadministrativa systemen och journalsystemen eller via manuell rapportering, där vårdgivaren via e-tjänsten Rapp kan lägga in antalet väntande patienter.

Mer information:

Rapp används av barnmorskemottagningar och privata vårdgivare som inte är anslutna till ett journalsystem för att rapportera vårdkontakter till Gemensamt vårdregister, GVR.

Rapportering till CVR – allmänt

Information om journalsystem som skickar filer till Centrala väntetidsregistret och om vårdgarantin.

Instruktion för väntetidsrapportering till förstabesök. Gäller psykiatrisk specialistvård och specialiserad beroendevård för vuxna i Region Stockholm.

Instruktion för väntetidsrapportering till neuropsykiatrisk utredning. Gäller psykiatrisk specialistvård och specialiserad beroendevård för vuxna.

Instruktion för väntetidsrapportering psykologisk behandling. Gäller psykiatrisk specialistvård och specialiserad beroendevård för vuxna.

Registrering av undantagskoder för specialistvård och psykiatri.

Väntetidsrapportering psykiatri – frågor och svar

Behörighet

CVR-koder

I Centrala väntetidsregistret följs mottagningsbesök samt vissa operationer och behandlingar upp. Aktuella koder för inläsning finns även i Kodserver (CVRGRUPP).

Teknisk information

Hur filer med väntetidsinformation skickas från vårdadministrativa system till Centrala väntetidsregistret och vilken information filerna ska innehålla.

Support

Serviceförvaltningens servicedesk

Serviceförvaltningens it-portal

OBS! Om du är ansluten till SLL-net krävs även inloggning med e-tjänstekort.

  Kontakt verksamhetsfrågor

  Magdalena Carlberg|Avdelningen för kunskapsutveckling

  • Uppdaterad: 22 juli 2024

  • Faktagranskad: 26 januari 2024

  • Redaktör: Björn Larsson

  • Faktagranskare: Magdalena Carlberg, hälso- och sjukvårdsförvaltningen