Till start

Vårdgivarguiden

RAPP är en e-tjänst som används av barnmorskemottagningar och privata mindre vårdgivare, som inte är anslutna till ett journalsystem som kan rapportera till GVR/CVR. Systemet används för att registrera och rapportera besök samt utförd vård.

RAPP hanterar:

 • registrering av besök, vårdperiod och slutenvårdstillfällen till Gemensamt vårdregister, GVR
 • registrering och rapportering av väntande patienter till Centrala väntetidsregistret, CVR
 • uttag och uppdatering av reservnummer från Personuppgiftsregistret, PU
 • kassa för registrering av patientavgifter
 • registrering av LMA-nummer, Migrationsverkets ID-kortnummer för asylsökande.

Användarstöd

Behörighet

För att logga in i Rapp behöver du ett eTjänstekort. Kontakta SF IT  Servicedesk för behörighet till Rapp.

Support

Kontakta SF IT för teknisk support och inloggningsuppgifter. 

SF IT Servicedesk

Portal för Serviceförvaltningen IT

OBS! Om du är ansluten till SLLnet krävs även inloggning med eTjänstekort.

  Kontakt

  Kontakta din avtalshandläggare för frågor om verksamheten med koppling till e-tjänsten, till exempel avtal, ersättningar, registreringar och uppföljning.

  • Uppdaterad: 2 november 2021

  • Faktagranskad: 2 november 2021

  • Redaktör: Björn Nordlund

  • Faktagranskare: Mårten Sandin, Serviceförvaltningen