RAPP är en e-tjänst som används av barnmorskemottagningar och privata mindre vårdgivare, som inte är anslutna till ett journalsystem, för att registrera och rapportera besök samt utförd vård.

RAPP hanterar:

  • registrering av besök, väntande patienter och slutenvårdstillfällen till Gemensamt vårdregister, GVR
  • registrering och rapportering av väntande patienter till Centrala väntetidsregistret, CVR
  • uttag och uppdatering av reservnummer från Personuppgiftsregistret, PU
  • kassa för registrering av patientavgifter
  • registrering av frikort
  • registrering av LMA-nummer, Migrationsverkets ID-kortnr för asylsökande.

Användarstöd

Support

Kontakta SLL IT för teknisk support och inloggningsuppgifter. 

Kontakt

Kontakta din avtalshandläggare för frågor om verksamheten med koppling till e-tjänsten, till exempel avtal, ersättningar, registreringar och uppföljning.