Till start

Vårdgivarguiden

RAPP är en e-tjänst som används av barnmorskemottagningar och privata mindre vårdgivare, som inte är anslutna till ett journalsystem som kan rapportera till GVR/CVR. Systemet används för att registrera och rapportera besök samt utförd vård.

RAPP hanterar:

 • registrering av besök, vårdperiod och slutenvårdstillfällen till Gemensamt vårdregister, GVR
 • registrering och rapportering av väntande patienter till Centrala väntetidsregistret, CVR
 • uttag och uppdatering av reservnummer från Personuppgiftsregistret, PU
 • kassa för registrering av patientavgifter
 • registrering av LMA-nummer, Migrationsverkets ID-kortnummer för asylsökande.

Användarstöd

Behörighet

För att logga in i Rapp behöver du ett eTjänstekort. Kontakta serviceförvaltningens  servicedesk för behörighet till Rapp.

Support

Kontakta serviceförvaltningens servicedesk för teknisk support och inloggningsuppgifter. 

Serviceförvaltningens servicedesk

Serviceförvaltningens it-portal

OBS! Om du är ansluten till SLLnet krävs även inloggning med eTjänstekort.

  Kontakt

  Kontakta din avtalshandläggare för frågor om verksamheten med koppling till e-tjänsten, till exempel avtal, ersättningar, registreringar och uppföljning.

  • Uppdaterad: 2 november 2021

  • Faktagranskad: 2 november 2021

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Mårten Sandin, Serviceförvaltningen