Till start

Vårdgivarguiden

Rapp är en e-tjänst som används av barnmorskemottagningar och privata mindre vårdgivare, som inte är anslutna till ett journalsystem som kan rapportera till Gemensamt vårdregister, GVR och Centrala väntetidsregistret, CVR. Systemet används för att registrera och rapportera besök och utförd vård.

Rapp hanterar

 • registrering av besök, vårdperiod och slutenvårdstillfällen till GVR
 • registrering och rapportering av väntande patienter till CVR
 • uttag och uppdatering av reservnummer från Personuppgiftsregistret, PU
 • kassa för registrering av patientavgifter
 • registrering av LMA-nummer, Migrationsverkets ID-kortnummer för asylsökande.

Användarstöd

Frågor och svar om Rapp

Mödrahälsovård (MVC ) och Barnhälsovård (BVC)

Behörighet

För att logga in i Rapp behöver du ett e-tjänstekort. Kontakta serviceförvaltningens  servicedesk för behörighet till Rapp.

Support

Kontakta serviceförvaltningens servicedesk för teknisk support och inloggningsuppgifter. 

Serviceförvaltningens servicedesk

Serviceförvaltningens it-portal

OBS! Om du är ansluten till SLL-net krävs även inloggning med e-tjänstekort.

  Kontakt

  Kontakta din avtalshandläggare för frågor om verksamheten med koppling till e-tjänsten, till exempel avtal, ersättningar, registreringar och uppföljning.

  • Uppdaterad: 7 november 2023

  • Faktagranskad: 7 november 2023

  • Redaktör: Björn Larsson

  • Faktagranskare: Mårten Sandin, serviceförvaltningen