Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Till att börja med används BFT för att samla, lagra, dela och visa röntgeninformation från alla radiologiverksamheter som arbetar på uppdrag av Region Stockholm. Andra specialiteter inom bild- och funktionsmedicin ansluts/planeras att anslutas till tjänsten successivt.

BFT är tillgängligt för användare inom regionen som har vårdavtal med regionen. Åtkomst sker antingen via verksamhetssystem inom exempelvis radiologi eller genom uthopp från journalsystemen TakeCare eller Cosmic. Det går också att läsa informationen via webben. Detta förutsätter att man är uppkopplad på SLL-net genom inloggning med e-tjänstekort (SITHS-kort) via Sam-tjänsten.

För att genom sammanhållen journalföring kunna ta del av andra vårdgivares journaluppgifter om en patient krävs det att vårdgivaren:

  • har patientens aktiva samtycke till att ta del av informationen
  • har en aktuell patientrelation med patienten
  • har ett behov av informationen för att kunna ge rätt vård

Mer information

Förvaltningen av BFT är etablerad enligt regionens förvaltningsstyrningsmodell pm3. All fortlöpande information om vidmakthållande och vidareutveckling inom förvaltning finns att läsa på ehalsaregionstockholm

Kontakt för vårdgivare

Om du har frågor om förvaltning av BFT, mejla till oss:

Bild- och funktionstjänsten (BFT)

  • Uppdaterad: 5 oktober 2022

  • Faktagranskad: 5 oktober 2022

  • Redaktör: Björn Larsson

  • Faktagranskare: Lena Englund, hälso- och sjukvårdsförvaltningen