Till start

Vårdgivarguiden

Nytta

Egen provhantering möjliggör för vården att flytta valda provtagningar från sjukvården till patienten genom att patienten själv kan beställa provtagning och ta del av sina provsvar.

 • Patienten blir en aktiv medaktör i sin vård och kan ta större ansvar för sin egen vård och sjukdom
 • Det ökar patientsäkerheten och trygghetskänslan
 • Det minskar vårdens administration

När patient och vårdpersonal har samma information handlar mötet mellan vård och patienten inte enbart om att förmedla provsvar, utan blir en dialog om fortsatt behandling.

Så här fungerar det

 • För att patienten ska kunna använda Egen provhantering så behöver vården först tilldela erbjudande till en patient via allmänt tillgänglig provtagning, journalsystemet eller direkt i Egen provhantering
 • Patienten loggar in på 1177.se och kan välja och beställa provtagning utifrån tilldelade erbjudanden
 • Provtagning kan ske på valfri provtagningsenheter, utvalda vårdmottagningar eller i hemmet som självtest.
 • Provtagningsmottagningens system är integrerat med Egen provhantering och hämtar patientens beställning när hen anger sitt personnummer
 • När analysen är klar skickas provsvar både till patientens journal och samtidigt till patienten via 1177.se

Analyser för patientgrupper som idag kan hanteras i Egen provhantering

 • Uppföljning av kroniska sjukdomar (ex diabetiker, reumatologiska patienter)
 • Uppföljning av pågående eller avslutad behandling (ex cancerpatienter)
 • Uppföljning av läkemedelsbehandling (ex läkemedelskoncentration)
 • Screening (ex HPV och PSA/OPT)
 • Blodsjukdomar (ex hiv och syfilis)
 • Infektionssjukdomar (ex Covid-19 och antikroppstester)
 • Könssjukdomar (ex klamydia och gonorré)
 • Kliniska studier

Anslutning, drift och förvaltning

Region Stockholm är anslutet till 1177 Egen provhantering.

Egen provhantering utvecklas, driftas och förvaltas nationellt av Inera. I regionen hanteras tjänsten av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

För att starta eller utöka er provhantering, kontakta:

Förvaltning 1177

Länkar till mer information

Support

Invånare

1177.se nationell support hanterar invånarfrågor om och felhantering av tjänsten.

Vårdgivaren hanterar frågor om erbjudande, provsvar och uppföljning.

Vårdgivare

Frågor eller synpunkter på tjänsten hanteras av:

Förvaltning 1177

Utöver kontorstid kan Ineras kundservice kontaktas för felanmälan och support på 0771-25 10 10.

 • Uppdaterad: 4 november 2022

 • Faktagranskad: 18 oktober 2022

 • Redaktör: Björn Larsson

 • Faktagranskare: Per Nilsson, hälso- och sjukvårdsförvaltningen