Till start

Vårdgivarguiden

Nytta

E-tjänsten Egen provhantering flyttar delar av provhanteringen från sjukvården till patienten.
Genom att patienten själv kan beställa provtagning och ta del av sina egna provsvar

 • blir patienten en aktiv medaktör i sin vård och får på så sätt större ansvar för sin vård och sin sjukdom.
 • ökar patientsäkerheten och trygghetskänslan.
 • minskar vårdens administration.

När patient och vårdpersonal har samma information handlar mötet mellan vården och patienten inte enbart om att förmedla provsvar, utan det blir en dialog om den fortsatta behandlingen.

Så här fungerar det

 • För att patienten ska kunna använda sig av e-tjänsten behöver vården först tilldela utvald provtagning till en patient via sitt journalsystem.
 • Patienten loggar in på 1177.se och kan beställa provtagning utifrån tilldelade erbjudanden. Det kan vara provtagning som sker på valfri provtagningsmottagning, vårdcentral eller laboratorium, men det kan också vara självtester som utförs hemma.
 • Är det en provmottagning så är mottagningens provtagningssystem integrerat med e-tjänsten och hämtar upp patientens beställning i samband med att hen kommer för provtagning och anger sitt personnummer. Provtagningsmaterialet skickas till laboratoriet för analys.
 • När analysen är klar meddelas patienten via 1177.se att det finns ett provsvar och samtidigt skickas svaret till vårdens journalsystem så att även vårdpersonalen kan ta del av svaret.

Provsvar som hanteras i Egen provhantering

 • Diabeteskontroll
 • Reumatologiska patienter
 • Urinodling på gravida
 • Screeningtjänster
 • PSA uppföljning prostatacancer
 • Levaxinbehandlade patienter
 • Barn med akut lymfatisk leukemi
 • Klamydia provtagning
 • PK/Waran-patienter
 • Kliniska studier
 • Covid-19: PCR- och antikroppstest

Anslutning, drift och förvaltning

Region Stockholm är anslutet till Egen provhantering.

Kontakta lokal IT-avdelning/e-hälsoansvarig för att diskutera hur du kan ansluta.

E-tjänsten utvecklas, driftas och förvaltas nationellt av Inera. I Region Stockholm hanteras den av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Länkar till mer information

Support

Support vårdpersonal 1177 Vårdguidens e-tjänster

Har du som vårdgivare frågor om eller synpunkter på e-tjänsterna, kontakta i första hand din lokala support.

Utöver kontorstid kontakta kundservice på Ineras kundservice, felanmälan och support på 0771-25 10 10.

Felanmälan och support

  Du kan också mejla till forvaltning1177.hsf@regionstockholm.se

  • Uppdaterad: 26 oktober 2021

  • Faktagranskad: 26 oktober 2021

  • Redaktör: Johan Sjöstrand

  • Faktagranskare: Per Nilsson, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen