Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

I dagligt tal kallas tjänsten Alltid öppet men den består egentligen av två separata applikationer: en för patienten och en för vårdpersonalen. Patienten använder appen "Alltid öppet" som laddas ner från App Store, Google Play eller AppGallery. Vårdpersonal använder systemet "Vårdportalen" som nås via TakeCare. Dessa två applikationer möjliggör det digitala vårdmötet mellan patienten och vården.

Gentemot patienten blir Alltid öppet en ingång till vårderbjudanden från en mängd olika vårdgrenar och appen innehåller olika funktioner för att underlätta kommunikationen mellan vården och patienten. Alltid öppet är ett komplement till redan etablerade och befintliga kommunikationskanaler mellan invånare och medarbetare inom vården. 

Exempel på funktioner i Alltid öppet

 • Videomöten
 • Meddelandefunktion (chatt)
 • Möjlighet till flerpartsmöte
 • Möjlighet till gruppmöte
 • Bokning och avbokning
 • E-kallelse
 • Ombudsfunktion
 • Riktade erbjudanden
 • Hantering av önskemål om förlossningsklinik

Kontakt för vårdgivare

Kontakta Alltid öppet-förvaltningen vid Stockholms läns sjukvårdsområde om du vill ha mer information om Alltid öppet och Vårdportalen.

Förvaltning Alltid öppet

Mer information om appen

Alltid öppet för invånare - Stockholms läns sjukvårdsområdes webbplats  

Manualer för Alltid öppet och Vårdportalen


Region Stockholm tillhandahåller en gemensam tidbok för vaccinationsbokningar i appen Alltid öppet. Invånare kan själva boka vaccinationstid via appen. 

Instruktioner för hur man laddar ner och börjar använda appen Alltid öppet.

Instruktioner för hur man bokar tid i appen Alltid öppet.

Instruktion för administratör i 4US - tidbok. Gäller från och med 5 maj 2021.

Inställningar för administratör - redigera uppgifter i enhet i 4US Admin. Gäller från och med 18 oktober 2023.

Instruktion för administratör i 4US - lägga till användare till Vårdportalen. Gäller från 5 maj 2021.

Nya tidstyper för covid-19-vaccination samt kombo-vaccination covid-19 och influensa finns i 4US Admin och ersätter tidigare tidstyper. Gäller från 6 oktober 2023.

Instruktion för användare - Vårdportalens bokningar. Gäller från och med 6 maj 2021.

Instruktion för Behandling av Personuppgifter rörande systemet Alltid öppet som används vid vaccination av allmänheten mot covid-19.

FAQ - Hantering av personuppgifter i Alltid öppet

 • Uppdaterad: 23 oktober 2023

 • Faktagranskad: 5 december 2022

 • Redaktör: Björn Larsson

 • Faktagranskare: Charlotte Schönqvist, hälso- och sjukvårdsförvaltningen