Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

I dagligt tal kallas tjänsten Alltid öppet men består egentligen av två separata applikationer; en för patienten och en för vårdpersonalen. Patienten använder appen "Alltid öppet" som laddas ner från App Store, Google Play eller AppGallery. Vårdpersonal använder systemet "Vårdportalen" som nås via uthopp från TakeCare. Dessa två applikationer möjliggör det digitala vårdmötet mellan patienten och vården. 

Gentemot patienten blir Alltid Öppet en ingång till vårderbjudandenen från en mängd olika vårdgrenar och appen innehåller olika funktioner för att underlätta kommunikationen mellan vården och patienten. Alltid öppet är ett komplement till redan etablerade och befintliga kommunikationskanaler mellan invånare och medarbetare inom vården. 

Exempel på funktioner i Alltid öppet

 • Videomöten
 • Meddelandefunktion (chatt)
 • Möjlighet till flerpartsmöte
 • Möjlighet till gruppmöte
 • Bokning och avbokning
 • E-kallelse
 • Ombudsfunktion
 • Riktade erbjudanden
 • Hantering av önskemål om förlossningsklinik

Kontakt för vårdgivare

Kontakta Alltid öppet-förvaltningen om du vill ha mer information om Alltid öppet och Vårdportalen.

Förvaltning Alltid öppet

Information om appen

Appen Alltid öppet för invånare - Stockholms läns sjukvårdsområdes webbplats  

 • Uppdaterad: 5 december 2022

 • Faktagranskad: 5 december 2022

 • Redaktör: Björn Larsson

 • Faktagranskare: Eva Norrman, hälso- och sjukvårdsförvaltningen