Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

I dagligt tal kallas tjänsten Alltid öppet men den består egentligen av två separata applikationer: en för patienten och en för vårdpersonalen.

Patienten använder appen Alltid öppet, som laddas ner från App store, Google play eller App gallery, eller loggar in via en webbläsare.

Vårdpersonal använder systemet Vårdportalen som nås via Take care. Dessa två applikationer möjliggör det digitala vårdmötet mellan patienten och vården.

Alltid öppet är ett komplement till redan etablerade och befintliga kommunikationskanaler mellan invånare och medarbetare inom vården.

Exempel på funktioner i Alltid öppet

 • Videomöte – enskilt, flerparts- och gruppmöte
 • Meddelandefunktion (chatt)
 • Bokning och avbokning
 • E-kallelse
 • Ombudsfunktion
 • Riktade erbjudanden
 • Hantering av önskemål om förlossningsklinik

Kontakt för vårdgivare

Kontakta Alltid öppet-förvaltningen vid Stockholms läns sjukvårdsområde om du vill ha mer information om Alltid öppet och Vårdportalen.

Förvaltning Alltid öppet

För supportfrågor som gäller det gemensamma tidbokningssystemet och hälsodeklarationen i appen, kontakta: 

Förvaltning Alltid öppet – tidbokning|SLSO

Mer information om Alltid öppet

Alltid öppet för invånare – Stockholms läns sjukvårdsområde 

Manualer för Alltid öppet och Vårdportalen


Region Stockholm tillhandahåller en gemensam tidbok för vaccinationsbokningar i appen Alltid öppet. Invånare kan själva boka vaccinationstid via appen. 

Instruktioner för hur man laddar ner och börjar använda appen Alltid öppet.

Instruktion för administratörer i 4US – tidbok. Gäller från och med 8 januari 2024.

Instruktion för administratörer i 4US – redigera uppgifter i enhet. Gäller från och med 18 oktober 2023.

Instruktion för administratörer i 4US – lägga till användare. Gäller från och med 8 januari 2024.

Nya tidstyper för covid-19-vaccination samt kombo-vaccination covid-19 och influensa finns i 4US Admin och ersätter tidigare tidstyper. Gäller från 6 oktober 2023.

Instruktion för användare – Vårdportalens bokningar. Gäller från och med 6 maj 2021.

Instruktion för behandling av personuppgifter i systemet Alltid öppet, som används vid vaccination av allmänheten mot bland annat covid-19.

 • Uppdaterad: 26 januari 2024

 • Faktagranskad: 26 januari 2024

 • Redaktör: Björn Larsson

 • Faktagranskare: Charlotte Schönqvist, hälso- och sjukvårdsförvaltningen