Till start

Vårdgivarguiden

I tjänsten kan vårdgivare på ett enkelt sätt interagera, kommunicera och dela information digitalt via stöd- eller behandlingsprogram.

Vårdgivaren kan till exempel

  • dela texter, bilder, filmer och ljudfiler
  • interagera och stödja patienter i en vårdprocess genom att stegvis dela nytt material och kommunicera via meddelanden
  • dela olika typer av formulär
  • schemalägga utskick av formulär
  • ta del av eventuella formulärresultat i form av grafer och tabeller.

Invånare kan genom att logga in på e-tjänsterna på 1177 ta del av innehållet och vara aktiv i programmet när och var som helst.

1177 stöd och behandling förvaltas och vidareutvecklas tekniskt av Inera. Tjänsten är ett nationellt medicinskt informationssystem (NMI).

Komma igång med 1177 stöd och behandling

Verksamheter som vill komma i gång med tjänsten 1177 stöd och behandling kan kontakta hälso- och sjukvårdsförvaltningen för mer information.

Stöd och behandling

Introduktion till stöd och behandling

Det finns en introduktion som främst riktar sig till verksamhetschefer. Vårdpersonal som är intresserade av stöd och behandling har också nytta av introduktionen.

Stöd och behandlingsprogram i Region Stockholm

Vårdgivare som har avtal med Region Stockholm kan få tillgång till regionalt förvaltade program. Det går också att skapa egna program eller köpa från privata aktörer.

Kontakt

Stöd och behandling

  • Uppdaterad: 24 januari 2024

  • Faktagranskad: 5 oktober 2023

  • Redaktör: Björn Larsson

  • Faktagranskare: Ewa Mannerstråle , hälso- och sjukvårdsförvaltningen