Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

Med hjälp av tjänsten 1177 stöd och behandling kan vårdgivare utveckla eller erbjuda befintliga digitala stöd- och behandlingsprogram.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen tillhandahåller stöd- och behandlingsprogram som vårdgivare som har avtal med Region Stockholm kan erbjuda sina patienter.

Program som Region Stockholm erbjuder

Artrosskola

Programmet riktar sig till patienter som har en artrosdiagnos. Efter genomgången digital artrosskola kan patienten registreras som att ha genomgått artrosskola i kvalitetsregistret BOA. Artrosskolan har tagits fram av rehabiliteringsenheter i den sydöstra sjukvårdsregionen.

Barn med språkstörning – stöd från logopeden

Logopediskt stödprogram till vårdnadshavare som har barn i förskoleåldern med språkstörning. Programmet har tagits fram av Västra Götalandsregionen.

Fysisk aktivitet som behandling

Program för patienter som behöver komma i gång med fysisk aktivitet.

PLUS – stöd för psykisk hälsa

Program som riktar sig till vuxna patienter inom primärvården. PLUS har främst tagits fram för att användas på husläkarmottagningar, men kan också användas i andra delar av vården vid behov.

PLUS ung – stöd för psykisk hälsa

Program som riktar sig till barn och unga från cirka 12 till 17 års ålder.

Scope, en webbkurs för unga om autism

Program för unga 16-25 år med autism utan intellektuell funktionsnedsättning. Programmet är utvecklat inom habilitering och hälsa och är avsett för verksamheter inom habilitering, psykiatri, primärvård och ungdomsmottagningar.

Stöd efter hjärtinfarkt

Program för patienter efter hjärtinfarkt. Finns med och utan meddelandefunktion.

Stöd vid kranskärlssjukdom

Program för patienter med kranskärlssjukdom. Finns med och utan meddelandefunktion.

Utforska autism

Program för vuxna från 18 år med autism utan intellektuell funktionsnedsättning. Programmet är utvecklat inom habilitering och hälsa och är avsett för verksamheter inom habilitering, psykiatri, primärvård och ungdomsmottagningar.

Min vårdplan cancer

Min vårdplan cancer är ett program som möjliggör delaktighet och inflytande för patienter genom hela vårdförloppet. 

Kontakt

Vid intresse för att använda programmen, kontakta hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Stöd och behandling

  • Uppdaterad: 24 januari 2024

  • Faktagranskad: 5 oktober 2023

  • Redaktör: Björn Larsson

  • Faktagranskare: Ewa Mannerstråle , hälso- och sjukvårdsförvaltningen