Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

Dermicus är installerat i Region Stockholms it-miljö och har koppling till journalsystemet Take care. Remisser, svar och bilder lagras i regionens bildarkiv Bild- och funktionstjänst (BFT). Det innebär att distriktsläkare kan skicka remisser och se svar i Take care samt att tagna bilder är åtkomliga i bildarkivet BFT.

Husläkarmottagningar som inte använder Take care kan skapa remisser och se svar och bilder direkt i Dermicus. Dermicus finns dels på en digital plattform, men även som en applikation i mobiltelefonen.

Dermicus har följande grundfunktioner:

  • ta bilder med mobilt, digitalt dermatoskop
  • skicka remisser, inklusive bilder, för konsultation
  • hudspecialister granskar bilder, samråder med varandra och skriver svar
  • meddelandehantering mellan vårdcentral och hudspecialist.

Tillgängligt för husläkarverksamheter

Dermicus har införts och gjorts tillgängligt för samtliga husläkarmottagningar som drivs av eller har avtal med regionen. Teledermatoskopi är inskrivet i förfrågningsunderlaget för husläkarverksamheten och kan med andra ord erbjudas patienter på alla husläkarmottagningar i Region Stockholm.

Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård

Införandet har omfattat inköp av utrustning, aktivering av husläkarverksamheten i Take care och Dermicus samt lokalt en utbildning av en centeradministratör och läkare i teledermatoskopi samt användande av Dermicus.

Användandet av systemet Dermicus har införts som en fri nyttighet för husläkarmottagningarna i Region Stockholm och det kommer inte att  kosta någon licensavgift.

Support

I första hand vänder du dig med frågor om Dermicus eller utrustningen till din centeradmin på mottagningen.

Support för SLSO:s vårdcentraler

För frågor om mobiltelefonen, nätverket och mobilapplikationen, vänd dig till SLSO:s support på 08-123 360 60, knappval 3.

För frågor gällande utbildning, konton eller allmänna frågor, vänd dig till din Take care-support.

Support för privata vårdcentraler

För frågor om själva mobiltelefonen eller nätverket, vänd dig till din lokala it-support.

För frågor gällande mobilapplikationen, utbildningen, konton eller allmänna frågor, vänd dig till din Take care-support.

Teknisk support

För frågor som rör drift, systemadministration, teknisk support samt vidareutvecklingsbehov vänder du dig till Teledermatoskopi-förvaltningen via e-post:

KVÅ-koder

KVÅ koden AQ001 (Dermatoskopi, digital) ska sättas i samband med besöket när teledermatoskopi genomförs. Vid operation av hudförändring på Husläkarmottagning ska KVÅ-kod för hudexcision sättas beroende på lokal.

QCE10 Excision av hudförändring, övre extremitet

QDE10 Excision av hudförändring, nedre extremitet

QBE10 Excision av hudförändring, bål

QAE10 Excision av hudförändring i huvud-halsregion

Beställ utrustning

Den tekniska utrustning som behövs är en dedikerad mobiltelefon med tillhörande dermatoskopiskal vilket köps in och bekostas av husläkarmottagningen. Det rekommenderas att komplettera med handhållet dermatoskop, men detta är inte helt nödvändigt för teledermatoskopi. Husläkarmottagningarna kan beställa flera uppsättningar av utrustningen om så önskas.

Husläkarmottagningen beställer mobiltelefon i enlighet med egna inköpsrutiner, se specifikation nedan över vilka modeller som fungerar för tekniken. Digitalt dermatoskop kan husläkarmottagningen beställa av leverantören av Dermicus om inga egna avtal finns.

Utbildning i teledermatoskopi

Akademiskt primärvårdscentrum har tillsammans med Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland tagit fram en webbutbildning (tidsåtgång cirka 4 timmar) för teledermatoskopi vilken krävs för att du som remittent (läkare) får använda systemet. Efter avslutad utbildning ska en examination genomföras och därefter erhålles ett kursintyg ”teledermatoskopi-körkort”. Läkare kan logga in på utbildningen hur många gånger som helst och repetera om behov finns.

Varje husläkarmottagning ska ha en centeradministratör (med fördel en sekreterare) som ansvarar för teknisk utrustning lokalt på husläkarmottagningen samt att endast aktiva remittenter med teledermatoskopi-körkort är inlagda i systemet Dermicus. Centeradministratören kommer även att fungera som kontaktperson mot systemförvaltningen. Centeradministratören ska gå en kortare webbutbildning.

Om centeradministratören slutar behöver någon ny utbildas, kontakta då:

Handhavande och instruktioner

Följ nedanstående länkar för att hitta handhavandeinstruktioner.

Frågor och svar

  • Uppdaterad: 4 juni 2024

  • Faktagranskad: 4 juni 2024

  • Redaktör: Björn Larsson

  • Faktagranskare: Martin Friberg, hälso- och sjukvårdsförvaltningen