Till start

Vårdgivarguiden

E-recept, elektronisk receptförskrivning, är en tjänst som gör att läkaren kan skicka recept elektroniskt till apoteket från sitt journalsystem. Läkare som saknar journalsystem kan skicka e-recept via en webbtjänst. Alla apotekskedjor i Sverige har tillgång till e-recepten via ett nationellt receptregister.

E-recept skrivs in i receptmodulen i journalsystemet. Sedan överförs informationen i strukturerad och krypterad form, via regionens receptserver, till receptregistret hos E-hälsomyndigheten. Där sparas receptet under giltighetstiden.

Makulera e-recept

E-recept skapade i TakeCare kan makuleras elektroniskt. Journalsystemet har installerat en tjänst som tar bort e-recept hos E-hälsomyndigheten (där alla landets e-recept lagras). Mer information finns i funktionsbeskrivningen i TakeCare.

Även andra journalsystem har möjlighet att installera makuleringstjänsten.

Webbtjänster

Om du inte har ett journalsystem med receptmodul så finns det några webbaserade e-receptlösningar som tillhandahålls mot en licensavgift. Mer information om e-recepttjänsterna hittar du på

Om pappersrecept och annat

Information om beställning av receptblanketter och klisteretiketter kan du läsa på sidan om läkemedelsförskrivning.

Om e-recept, pappersrecept, regler läkemedelsförskrivning, arbetsplats/förskrivarkoder, dosförpackade läkemedel, förskrivning asylsökande/tillståndslösa.

Kontakt

Avdelningen digitalisering och IT

  • Uppdaterad: 21 oktober 2022

  • Faktagranskad: 21 oktober 2021

  • Redaktör: Björn Larsson

  • Faktagranskare: Solmaz Ghareh Chaie , hälso- och sjukvårdsförvaltningen