Till start

Vårdgivarguiden

Under 2021 breddinfördes tjänsten inom Region Stockholm i Take care och i Cosmic vid Capio S:t Görans sjukhus. Det innebär att alla vårdenheter i Stockholm som använder Take care eller Cosmic på Capio S:t Görans sjukhus kommer kunna utbyta elektroniska remisser och svar med varandra.

Elektronisk remiss mellan Cosmic på Capio S:t Görans sjukhus och Take care innefattar anslutning till Stockholms regionala tjänsteplattform. Remisser kan skickas, kompletteras, vidarebefordras, bekräftas, besvaras med ett eller flera svar.

För att fullt ut uppnå ett digitaliserat nationellt remissutbyte enligt tjänsten elektronisk remiss krävs anslutning till en extern utbudskälla och ytterligare systemutveckling för anslutning till den nationella tjänsteplattformen.

Regler och rutiner

För att den elektroniska remisshanteringen ska kunna ske på ett effektivt och patientsäkert sätt krävs att remittenter och remissmottagare följer ett antal regler och rutiner.

För all remisshantering, oavsett om den sker elektronisk eller via pappersremisser, har Hälso- och sjukvårdsnämnden tagit fram ett remissregelverk som gäller för alla vårdgivare som bedriver vård som finansieras av Region Stockholm.

Regler för remittering gällande vårdansvar, tidsgränser, egenanmälan och vad du ska informera patienten om när en remiss skrivs.

För den specifika elektroniska remisshanteringen mellan Take care och Cosmic vid Capio S:t Görans sjukhus finns ett särskilt dokument med regler och rutiner som gemensamt tagits fram av förvaltningen för Take care och förvaltningen för Cosmic vid Capio S:t Görans sjukhus.

Information för användare

Det finns en instruktion för användare av Take care:

Informationen är i första hand riktad till användare av Take care. 

Information för förvaltare

Det finns information till förvaltare av Take care:

För mer information och för anslutning av nya vårdenheter

Vårdenheter som använder Take care kontaktar sin Take care-support.

Vårdenheter som använder Cambio Cosmic vid Capio S:t Görans sjukhus skapar ett supportärende via intranätet.

  • Uppdaterad: 22 december 2021

  • Faktagranskad: 22 december 2021

  • Redaktör: Björn Larsson

  • Faktagranskare: Irina Öström Zetterman, hälso- och sjukvårdsförvaltningen