Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

E-remiss innebär att vårdgivare ska kunna skicka och ta emot allmänremisser elektroniskt mellan olika journalsystem. I dagsläget kan remisser bara skickas internt inom ett journalsystem.

E-remiss i pilot

E-remisstjänsten drivs fortfarande i pilotform. Orsaken är tekniska hinder på nationell nivå. En viktig förutsättning är till exempel att utbudstjänsten, där alla vårdgivares vårdutbud ska listas, inte är klar för att implementeras i olika journalsystem.

Nyttan

Att skicka e-remisser

  • effektiviserar remisshanteringen 
  • ökar patientsäkerheten 
  • ökar informationskvaliteten.

När den nya e-remisstjänsten är införd kommer både patienter och vårdgivare att kunna följa remissflödet.

Kontakt

Avdelningen digitalisering och IT

  • Uppdaterad: 5 april 2018

  • Faktagranskad: 3 april 2018

  • Redaktör: Irina Öström Zetterman

  • Faktagranskare: Lena Englund, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen