Till start

Vårdgivarguiden

Vårdinformatik anordnar utbildning om beskrivningssystem inom hälso- och sjukvård. Målet med utbildningen är en korrekt och enhetlig rapportering av den hälso- och sjukvård som utförs, enligt nationella riktlinjer och det regelverk för rapportering av vårdkontakter som gäller i Region Stockholm. Utbildningen vänder sig till vårdgivare i Region Stockholm, både hälso- och sjukvårdspersonal och administrativ personal samt till anställda inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

E-kurser om beskrivningssystem

För en grundläggande introduktion till ICD-10-SE, KVÅ och DRG finns e-kurser som du når via länken nedan. Är det första gången du loggar in på e-kurserna välj "Skapa nytt konto" och registrera dig som ny användare med din e-postadress. Lösenordet får du via e-post. Spara lösenordet eftersom det måste skrivas varje gång man öppnar e-kurserna. Det tar ungefär en halvtimme att gå igenom varje kurs.

Utbildning i sjukdomsklassifikation

Region Stockholm deltar i ett nationellt utbildningssamarbete som syftar till att förbättra kodningskvaliteten i landet och följsamheten till nationella regler.

Utbildningen ger grundläggande kunskaper i sjukdomsklassificering enligt ICD-10-SE och består av åtta kurstillfällen: två föreläsningsdagar, fem självstudiedagar samt tentamen.

Vårens utbildningar är fullbokade. Till hösten 2022 planeras tre utbildningar riktade till akutsomatiken. Anmälan sker via akutsjukhusens klassifikationssamordnare.

Introduktion till ACG

Sedan 1 januari 2017 används ACG, Adjusted Clinical Groups, som en del av ersättningsmodellen inom primärvården. Här finns en kort introduktion till ACG.

Kontakt

Vårdinformatik

  • Uppdaterad: 25 november 2021

  • Faktagranskad: 25 november 2021

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Katriina Pernaa Bäckman, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen