Till start

Vårdgivarguiden

E-kurser om beskrivningssystem

E-kurserna ger en grundläggande introduktion till ICD-10-SE, KVÅ och DRG. Är det första gången du loggar in på e-kurserna välj ”Skapa nytt konto” och registrera dig som ny användare med din e-postadress. Lösenordet får du via e-post. Spara lösenordet eftersom det måste skrivas varje gång du öppnar e-kurserna. Det tar ungefär en halvtimme att gå igenom varje kurs.

Utbildning i sjukdomsklassifikation

Utbildningen ger grundläggande kunskaper i sjukdomsklassificering enligt ICD-10-SE och består av åtta kurstillfällen: två föreläsningsdagar, fem självstudiedagar samt tentamen. Föreläsningar och tentamen sker via Teams. Utbildningen vänder sig till medicinska sekreterare och andra som behöver kunna klassificera ställd diagnos enlig ICD-10-SE. Du som deltar bör ha några års erfarenhet av sjukdomsklassificering.

Utbildningen vänder sig till personal hos vårdgivare som har vårdavtal med Region Stockholm och är en del i ett nationellt utbildningssamarbete som syftar till att förbättra kodningskvaliteten i landet och följsamheten till nationella regler.

Utbildningen våren 2024 har redan startat. Anmälan till höstens utbildning beräknas öppna under maj månad. Anmälan och utbildning sker via Lärtorget.

Rapportering av primärvård – digital

Grundkurs i rapportering av vårdkontakter inom primärvården med fördjupning i diagnos- och åtgärdskodning enligt ICD-10-SE respektive KVÅ. Innehållet är anpassat för Region Stockholm. Utbildningen sker digitalt och nås via den publika katalogen på Lärtorget.

Rapportering av psykiatrisk vård – digital

Utbildning i rapportering av vårdkontakter inom psykiatrisk vård med med fördjupning i diagnos- och åtgärdskodning enligt ICD-10-SE respektive KVÅ. Utbildningen sker digitalt och nås via den publika katalogen på Lärtorget.

Introduktion till ICD-11 – digital

Introduktion till ICD-11 ger information om kommande klassifikationen ICD-11 för vårdgivare med vårdavtal med Region Stockholm. Introduktionen riktar sig till chefer, medarbetare, kodare (till exempel medicinska sekreterare), statistiker inom hälso- och sjukvård samt it-ansvariga som förvaltar system där diagnoskoder hanteras. Introduktionen sker digitalt och nås via den publika katalogen på Lärtorget.

Introduktion till ACG

Sedan 1 januari 2017 används ACG, Adjusted Clinical Groups, som en del av ersättningsmodellen inom primärvården. Kontakta Vårdinformatik om du vill ha ett dokument med en kort introduktion till ACG.

Kontakt

Vårdinformatik

  • Uppdaterad: 22 februari 2024

  • Faktagranskad: 22 februari 2024

  • Redaktör: Stina Wernstedt

  • Faktagranskare: Katriina Pernaa Bäckman, hälso- och sjukvårdsförvaltningen