Vårdinformatik anordnar utbildning om beskrivningssystem inom hälso- och sjukvård. Målet med utbildningen är en korrekt och enhetlig rapportering av den hälso- och sjukvård som utförs, enligt nationella riktlinjer och det regelverk för rapportering av vårdkontakter som gäller i Region Stockholm. Utbildningen vänder sig till vårdgivare i Region Stockholm, både hälso- och sjukvårdspersonal och administrativ personal samt till anställda inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

E-kurser om beskrivningssystem

För en grundläggande introduktion till ICD-10-SE, KVÅ och DRG finns e-kurser som du når via länken nedan. Är det första gången du loggar in på e-kurserna välj "Skapa nytt konto" och registrera dig som ny användare med din e-postadress. Lösenordet får du via e-post. Spara lösenordet eftersom det måste skrivas varje gång man öppnar e-kurserna. Det tar ungefär en halvtimme att gå igenom varje kurs.

Lärarledd introduktion i klassifikation

En heldagsutbildning i klassifikation enligt ICD-10-SE, KVÅ och DRG ges två till tre gånger under våren respektive hösten. Anmälan sker via Lärtorget. Utbildningens tyngdpunkt är på primärklassificering av vårdkontakter, det vill säga hur det medicinska innehållet i en vårdkontakt beskrivs och klassificeras enligt ICD-10-SE och KVÅ.

Obs! Inga lärarledda utbildningsdagar våren 2019.

Introduktionens innehåll

  • Översikt av beskrivningssystemet för hälso- och sjukvård.
  • Översikt av ICD-10-SE och principer för val av huvuddiagnos.
  • Anvisningar för klassificering av sepsis, tumörer, komplikationer, intoxikationer med mera.
  • Anvisningar för rapportering av åtgärder enligt KVÅ.
  • Klassificering av patientfall som berör olika kapitel i ICD-10-SE.
  • Anvisningar för rapportering av vårdkontakter.

Introduktion till ACG

Sedan 1 januari 2017 används ACG, Adjusted Clinical Groups, som en del av ersättningsmodellen inom primärvården. Här finns en kort introduktion till ACG.

Kontakt