Till start

Vårdgivarguiden

Vårdinformatik anordnar utbildning om beskrivningssystem inom hälso- och sjukvård. Målet med utbildningen är en korrekt och enhetlig rapportering av den hälso- och sjukvård som utförs, enligt nationella riktlinjer och det regelverk för rapportering av vårdkontakter som gäller i Region Stockholm. Utbildningen vänder sig till vårdgivare i Region Stockholm, både hälso- och sjukvårdspersonal och administrativ personal samt till anställda inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

E-kurser om beskrivningssystem

För en grundläggande introduktion till ICD-10-SE, KVÅ och DRG finns e-kurser som du når via länken nedan. Är det första gången du loggar in på e-kurserna välj "Skapa nytt konto" och registrera dig som ny användare med din e-postadress. Lösenordet får du via e-post. Spara lösenordet eftersom det måste skrivas varje gång man öppnar e-kurserna. Det tar ungefär en halvtimme att gå igenom varje kurs.

Lärarledd introduktion i klassifikation

Våra heldagsintroduktioner är pausade för tillfället.

Det pågår ett samarbete mellan regioner att skapa en nationell klassifikationsutbildning. Utbildningen kommer att bestå av både lärarledda kurstillfällen och individuellt arbete på distans. Mer information kommer.

Introduktion till ACG

Sedan 1 januari 2017 används ACG, Adjusted Clinical Groups, som en del av ersättningsmodellen inom primärvården. Här finns en kort introduktion till ACG.

Kontakt

Katriina Pernaa Bäckman | Handläggare

 

  • Uppdaterad: 23 oktober 2020
  • Faktagranskad: 11 oktober 2020
  • Redaktör: Britta Manninen
  • Faktagranskare: Katriina Pernaa Bäckman, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen