Till start

Vårdgivarguiden

Nya avtal från 14 november för läkemedelsleveranser, kvalitetsgranskning av läkemedelshantering samt slutenvårdsdos.

Bakgrund

Region Stockholm har genomfört en ny upphandling av läkemedelsförsörjningen och tecknat tre nya avtal. Avtalen har tilldelats Apoex AB och kommer att börja gälla vid olika tidpunkter.

  • 14 november 2023 har två av avtalen trätt i kraft, för läkemedelsleveranser, kvalitetsgranskning av läkemedelshantering samt slutenvårdsdos.
  • 5 mars 2024 startar avtalet för steril extemporetillverkning och cytostatikaberedning samt leverans av läkemedel till regioninitierade kliniska läkemedelsprövningar.

Regionen har också upphandlat nya tjänster som avser distribution och lagerhållning vid särskild händelse och särskild lagerhållning. Detta ska möjliggöra en robust läkemedelsförsörjning även vid särskild händelse i samhället till exempel vid en pandemi.

Priser från avtalsövergång 5 mars 2024

Priserna gäller vid avtalsövergång från 5 mars 2024.

Priserna avser tillverkningskostnaden per förpackning. Gäller från 5 mars 2024.

Priserna avser tillverkningskostnaden per förpackning. Gäller från 5 mars 2024.

Om ni som vårdgivare inte använder er av nuvarande läkemedelsförsörjningsavtal idag, det vill säga ni beställer inte läkemedel via Proceedo, då är ni inte registrerade som köpare.

Vätskevagnar

De flesta sjukhus med egna vätskelager går över till vätskevagnshantering i egen regi.

De vårdgivare som inte har vätskeförråd kan få vätskevagnspåfyllning via Apoex eget vätskelager i Bromma. Nya vätskevagnsförråd, Vätskevagn Apoex måste då registreras i Elektroniska katalogen, Ek för denna tjänst.

Kontakt

Region Stockholms läkemedelsförsörjningsförvaltning

  • Uppdaterad: 6 december 2023

  • Faktagranskad: 6 december 2023

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Britta Björkhag Johansson, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen