Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Läkemedel inom läkemedelsförmånerna

  • Faktura för läkemedel skickas till den region där patienten är folkbokförd via ett parallellt system (via respektive apotek).
  • Rekommendationslista (Kloka listan ®) och vårdprogram för förskrivande region gäller.

Behandlingsläkemedel inom specialiserad öppenvård

Vid användning av behandlingsläkemedel vid besök inom specialiserad öppenvård skrivs en specificerad räkning till boenderegionen från sjukhuset/enheten. Även läkemedelskostnader specificeras på räkningen om det är dyra läkemedel som inte täcks inom generell besöksersättning.

Kontakt

För frågor angånde läkemedelsförskrivning till utomlänspatienter:

Magnus Thyberg|Avdelningschef Strategiska vårdgivarfrågor

Relaterat

Om läkare förskrivit ett läkemedel som patienten inte bör få, till exempel på grund av allergi, ska vårdgivaren i vissa fall kompensera patienten för den ekonomiska förlusten.

  • Uppdaterad: 25 juli 2022

  • Faktagranskad: 25 juli 2022

  • Redaktör: Stina Wernstedt

  • Faktagranskare: Åsa Derolf, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen