Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Läkemedel inom läkemedelsförmånerna

 • Faktura för läkemedel skickas till det landsting där patienten är folkbokförd via ett parallellt system (via respektive apotek).
 • Rekommendationslista (Kloka listan ®) och vårdprogram för förskrivande landsting gäller.

Läkemedel utom läkemedelsförmånerna

 • Förskrivande läkare skickar ansökan om individuell subvention till Enheten för individuella vårdärenden (IVÄ) på hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Se adress under Kontakt.
 • Beslut fattas om individuell subventionering av vårdlandstinget (IVÄ).
 • Utfaller beslutet positivt, skickas beslutet till patienten, förskrivare och patientens hemlandsting.
 • Patienten går till valfritt apotek med beslutet.
 • Apoteket fakturerar vårdlandstinget (SLL) som i sin tur fakturerar hemlandstinget.

Patienter från SLL som söker vård utomläns

 • Beslut fattas om individuell läkemedelssubvention av vårdlandstinget.
 • Beslut skickas till Enheten för individuella vårdärenden, IVÄ.
 • Faktura till SLL från apotek.

Behandlingsläkemedel inom specialiserad öppenvård

Vid användning av behandlingsläkemedel vid besök inom specialiserad öppenvård skrivs en specificerad räkning till boendelandstinget från sjukhuset/enheten. Även läkemedelskostnader specificeras på räkningen om det är dyra läkemedel som inte täcks inom generell besöksersättning.

Kontakt

För frågor angånde läkemedelsförskrivning till utomlänspatienter:

Magnus Thyberg | Avdelningschef Strategiska vårdgivarfrågor

Adress till enheten för individuella vårdärenden:

Enheten för individuella vårdärenden (IVÄ) | Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Box 6909, 102 39 Stockholm

Relaterat

Ersättning vid felaktig läkemedelsförskrivning

Om läkare förskrivit ett läkemedel som patienten inte bör få, till exempel på grund av allergi, ska vårdgivaren i vissa fall kompensera patienten för den ekonomiska förlusten.

 • Uppdaterad: 9 maj 2018

 • Faktagranskad: 7 maj 2018

 • Redaktör: Anna Waldenström

 • Faktagranskare: Magnus Thyberg, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen