Till start

Vårdgivarguiden

En asylsökandes rätt till vård regleras i lag (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande med flera. Vilken vård en asylsökande har rätt att få subventionerad av landstinget är beroende av den asylsökandes ålder.

Observera att rätten till subventionerad vård förutsätter att den asylsökande kan uppvisa giltigt LMA-kort eller ett intyg, asylkvitto, från Migrationsverket om att asylansökan nyligen är inlämnad. Det gäller endast under förutsättning att kvittot inte är äldre än 14 dagar.

Försvarstagna har rätt till samma vård som asylsökande.
Bevispersoner har rätt till samma vård som folkbokförda länsinvånare.

Klicka på länken för att se hur ett LMA-kort ser ut.

Migrationsverket.se

Migrationsverkets information om LMA-kort.

Asylsökande som är under 18 år

Asylsökande barn under 18 år har rätt till all hälso- sjukvård inklusive tandvård på samma villkor som folkbokförda länsinvånare samt en hälsoundersökning.

Asylsökande som är 18 år eller äldre

Asylsökande som är 18 år eller äldre har rätt att få följande vård subventionerad:

 • vård som inte kan anstå (se länk)
 • mödrahälsovård (inklusive förlossning)
 • vård vid abort
 • preventivmedelsrådgivning
 • läkemedel som förskrivs i samband med hälso- och sjukvård
 • vård och åtgärder enligt smittskyddslagen
 • akut tandvård och tandvård som inte kan anstå
 • en hälsoundersökning – se sep avsnitt.

För information om avgiftsnivåer:

Valfrihet och vårdgaranti

Alla vårdgivare med vårdavtal har möjlighet att ta emot asylsökande. Undantag är tandvård och hälsoundersökningar där särskilda avtal gäller.

En asylsökande kan åberopa vårdgarantin efter det att de erhållit en medicinsk bedömning och väntar på en åtgärd.

Tandvård

Asylsökande som är under 18 år har rätt till tandvård i samma omfattning som barn och ungdomar som är folkbokförda inom Stockholms län. Asylsökande som är över 18 år har rätt till tandvård som inte kan anstå (vänta).

Från och med 1 juni 2018 kan asylsökande söka tandvård enligt följande:

Allmäntandvård

Folktandvården - alla kliniker

Distriktstandvården

Praktikertjänst

Alla ovannämnda kliniker inklusive Folktandvården ska ta emot asylsökande personer som söker tandvård oavsett om personen bor i en annan del av länet.
Asylsökande barn kommer att erbjudas undersökning via kallelse från antingen Folktandvården eller någon av klinikerna ovan beroende på var i länet de bor.

Specialisttandvård

Specialisttandvård till asylsökande tillhandahålls av Folktandvården från den 1 juni 2018.

Hälsoundersökning

Alla asylsökande har oavsett ålder rätt till en gratis hälsoundersökning och får erbjudande om en Hälsoundersökning, via brev.

För mer information:

Hälsoundersökningar för asylsökande

Här hittar du kontaktuppgifter till de vårdcentraler som erbjuder hälsoundersökningar till asylsökande och personer utan tillstånd.

Sjukresor

I samband med subventionerad hälso- och sjukvård har asylsökande rätt till sjukresor. Asylsökande betalar 40 kr/enkelresa i egenavgift.

Vårdgivare som har tillgång till sjukresesystemet kan registrera tillstånd för asylsökande i sjukresesystemet. Ange patientens reservnummer och LMA-nr i formatet 00-000000.

Frågor

Du som är vårdgivare kan ringa till Helpdesk 08-686 31 70 eller läsa i Sjukresehandboken för vårdgivare.

Sjukresors webbplats

Information om hur systemet används, behörighet, inloggningsuppgifter, regelverk för sjukresor och sjukresehandbok för vårdgivare.

Hjälpmedel

Asylsökande som är under 18 år har rätt till hjälpmedel på samma villkor som andra länsinvånare under 18 år.

Asylsökande över 18 år har rätt till de hjälpmedel som är direkt kopplade till den vård de har rätt till.

Alla hjälpmedel är avgiftsfria för asylsökande inom Stockholms läns landsting.

I Hjälpmedelsguiden beskrivs gällande regelverk. Vid behov kan asylenheten på hälso- och sjukvårdsförvaltningen kontaktas.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, HSF | Patientavgiftsfrågor

Box 6909, 102 39 Stockholm

Läkemedel

Asylsökande har rätt till subventionerade läkemedel som förskrivs i samband med den vård som asylsökande är berättigad enligt lag.

Patientavgift för läkemedel som omfattas av läkemedelssubventionen är 50 kr per uttag för personer över 18 år.

Kontakt

Har du frågor om förskrivning av läkemedel till asylsökande, kontakta:

Läkemedelsenheten

Diverse om läkemedelsförskrivning i Region Stockholm

Om e-recept, pappersrecept, regler läkemedelsförskrivning, fortbildning, arbetsplats/förskrivarkoder, dosförpackade läkemedel, förskrivning asylsökande/tillståndslösa.

Tolk

Asylsökande har rätt till tolk på samma villkor som andra personer som behöver hjälp med kommunikationen med vårdgivare.

Fördjupad information om beställning av tolk, avvikelsehantering, med mera finns under länken Tolktjänster.

Tolktjänster

Om rutiner och regler för hur tolktjänster används, bokning av tolk i talade språk och teckenspråkstolk inom hälso- och sjukvården i Region Stockholm.

 • Uppdaterad: 31 maj 2018

 • Faktagranskad: 25 mars 2018

 • Redaktör: Britta Manninen

 • Faktagranskare: Mehrnaz Aram, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen