Till start

Vårdgivarguiden

Asylsökande är en person som tagit sig till Sverige för att söka skydd (asyl), men som ännu inte fått beslut om hen kommer att få uppehållstillstånd.

Den vård som asylsökande ska erbjudas regleras i Lag 2008:344 om hälso- och sjukvård till asylsökande med flera. Asylsökande som beviljats uppehållstillstånd men ännu inte blivit kommunplacerad omfattas också av lagen. Kommunplacering sker oftast inom 30 dagar efter beslut om uppehållstillstånd.

Digitalt LMA-kort från 1 januari 2022

Asylsökande får ett så kallat LMA-kort som visar att personen är asylsökande och omfattas av Lagen (1994:137) om Mottagande av Asylsökande. När personen söker asyl får de först ett kvitto på att de lämnat in en asylansökan. Alla asylsökande ska kunna uppvisa ett giltigt LMA-kort eller ett kvitto från Migrationsverket om nyligen inlämnad asylansökan, ej äldre än 30 dagar. Vårdgivaren ska kontrollera LMA-kortets giltighet vid varje vårdtillfälle. I de fall giltighetsdatum ska skrivas in i journal eller annat system, kan aktuellt datum för besöket skrivas

Från 1 januari 2022 började Migrationsverket införa nya LMA-kort för asylsökande. Korten uppdateras digitalt och ger alltid aktuell information om giltighetstid.

QR-kod

På den nya generationens LMA-kort finns en QR-kod. Med tillgång till en QR-läsare kan kortets giltighetstid och om kortinnehavaren har rätt att arbeta, så kallat AT-UND, kontrolleras. QR-läsare finns i alla moderna smarttelefoner.
QR-koden leder till en webbaserad uppslagstjänst som endast visar om kortet är giltigt och om kortinnehavaren har rätt att arbeta. Det finns ingen information om personuppgifter och det sker ingen lagring av information om vem som har gjort sökningarna.

Den som inte har möjlighet att använda QR-koden, kan göra samma sökning via en webbadress som står på baksidan av det nya kortet. För att underlätta kontroll med hjälp av webbadressen går det att göra ett bokmärke av webbadressens första del och fylla på med den sista unika teckenkombinationen för att slå upp ett nytt kort.

För mer information om LMA-kort, se Migrationsverkets webbplats.

Migrationsverkets information om LMA-kort.

Om LMA-kort saknas eller har gått ut

Om patienten av någon anledning inte kan uppvisa LMA-kort men uppger sig vara asylsökande kan kontroll göras med Migrationsverket eller Asylenheten på HSF. Ett annat alternativ är att skriva en faktura till patienten på hela vårdkostnaden som sedan makuleras när patienten kommer in och visar ett giltigt LMA-kort.

Förvarstagna och Bevispersoner

I Lag 2008:344 om hälso- och sjukvård till asylsökande med flera regleras även vilken vård som ska erbjudas följande personkretsar:

Förvarstagna

Personer som är inskrivna vid Migrationsverkets förvarsenhet i Märsta. Vanligtvis medföljer personal från Migrationsverket till vårdbesök. Förvarstagna har rätt till vård på samma villkor som asylsökande och vårdkostnaden faktureras till HSF.

Bevisperson

En person som i egenskap av målsägande eller vittne ska närvara vid en förundersökning eller huvudförhandling i brottsmål i Sverige. Personen har beslut från polismyndighet om sin status och har rätt till samma vård som folkbokförda invånare. Kontakta alltid Hälso- och sjukvårdsförvaltningen inför fakturering.

Reservnummer

Personer som saknar personnummer och söker vård tilldelas ett reservnummer av vården. Olika regioner har olika reservnummerserier och reservnumret kan därför endast användas inom Region Stockholm och inte av andra myndigheter eller regioner. Reservnumret säger ingenting om personens rätt till vård eftersom det tilldelas alla som saknar personnummer oavsett orsak till att personen vistas i Sverige.

Sök alltid i personuppgiftsregistret om det finns ett reservnummer sedan tidigare innan ett nytt tas ut. Asylsökande tilldelas automatiskt ett reservnummer och finns därmed i personuppgiftsregistret.

Observera att uppgifterna Län 33 och Kommun 99 alltid ska väljas för reservnummer till asylsökande och personer utan tillstånd.

Information om när en patient behöver registreras med reservnummer och hur man gör.

  • Uppdaterad: 18 oktober 2023

  • Faktagranskad: 18 oktober 2023

  • Redaktör: Stina Wernstedt

  • Faktagranskare: Mehrnaz Aram, hälso- och sjukvårdsförvaltningen