Till start

Vårdgivarguiden

Kassaregistrering och fakturering

Vårdgivaren ska skapa ett reservnummer till kvotflyktingar som inte har hunnit få personnummer första gången de söker vård.

Registrering och fakturering sker enligt särskild ordning om personen saknar personnummer:

 • För vårdgivare som fakturerar via RES finns en storkundskod för kvotflyktingar - 901009
 • Taxa 95 används när patientavgift erläggs
 • Taxa 96 används när patientavgift inte erläggs.

Ersättning

Ersättning ges enligt utomlänstaxan och måste faktureras manuellt.

Fakturan ska innehålla:

 • namn
 • reservnummer
 • dossiernummer
 • datum för besök
 • samt den ersättning som önskas.

Fakturaadress:

Region Stockholm
Hälso– och sjukvårdsförvaltningen
Ref:15008739/KV
Box 12081
102 23 Stockholm

 

 

 • Uppdaterad: 29 mars 2021

 • Faktagranskad: 16 december 2019

 • Redaktör: Britta Manninen

 • Faktagranskare: Mehrnaz Aram, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen