Till start

Vårdgivarguiden

Sökträffar

Fakturering, ersättning och reservnummer - personer utan tillstånd

Vid fakturering av personer som saknar tillstånd används samma rutiner som för asylsökande.

Hälsoundersökningar för asylsökande

Här hittar du kontaktuppgifter till de vårdcentraler som erbjuder hälsoundersökningar till asylsökande och personer utan tillstånd.

Informationsmaterial - personer utan tillstånd

Informationsfoldrar, tolkkarta och patientkort för personer utan tillstånd.

Patientavgifter - personer utan tillstånd

För personer utan tillstånd gäller, i samband med hälso- och sjukvård, särskilda regler vid uttag av patientavgift.

Personer som saknar tillstånd

Vuxna personer som vistas i landet utan tillstånd ska enligt lag ha samma subventionerade hälso- och sjukvård som vuxna asylsökande.

Rätt till subventionerad vård - personer utan tillstånd

Personer utan tillstånd har rätt att få subventionerad vård till samma patientavgift som asylsökande.

Vård som inte kan anstå

Begreppet vård som inte kan anstå är en utvidgning av den vård som definieras som omedelbar. Bedömning avgörs i det enskilda fallet av behandlande läkare eller annan vårdansvarig personal.