Här finns informationsmaterial om vård av personer utan tillstånd på flera olika språk, för beställning och nedladdning. 

Information för vårdgivare

Rätt till vård - folder

Information till vårdgivare (kassapersonal) om papperslösas rätt till subventionerad hälso- och sjukvård.

Tolktjänster

Om rutiner och regler för hur tolktjänster används, bokning av tolk i talade språk och teckenspråkstolk inom hälso- och sjukvården i Region Stockholm.

Patientinformation

Här kan du ladda ner eller beställa patientinformation.

Patientkort för reservnummer

Beställningsbart patientkort som ska ges till personer utan tillstånd att vistas i Sverige. På patientkortet ska vårdgivaren skriva reservnumret och vårdtagarens namn.

Språkkartan

Informationsblad med 30 olika språk om rättigheten till tolk för patienten att peka på.

Information på 1177 Vårdguiden

Kontakt

Kontakta Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Kontaktuppgifter till handläggare på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen som kan svara på frågor om lagstiftning och regelverk som rör asylsökande och personer utan tillstånd.