Till start

Vårdgivarguiden

Här finns informationsmaterial om vård av personer utan tillstånd och asylsökande. Materialet finns på flera olika språk, för beställning och nedladdning. 

Information för vårdgivare

Beställningsbart blad för vårdgivare inom Region Stockholm.

Information till vårdgivare (kassapersonal) om papperslösas rätt till subventionerad hälso- och sjukvård.

Om rutiner och regler för hur tolktjänster används, bokning av tolk i talade språk och teckenspråkstolk inom hälso- och sjukvården i Region Stockholm.

Patientinformation

Här kan du ladda ner eller beställa patientinformation.

Foldern kan beställas eller laddas ner på flera olika språk.

Flerspråkig affisch A4 för beställning eller nerladdning.

Flerspråkig affisch A3 för beställning eller nerladdning.

Beställningsbart patientkort som ska ges till personer utan tillstånd att vistas i Sverige. På patientkortet ska vårdgivaren skriva reservnumret och vårdtagarens namn.

Informationsblad med 30 olika språk om rättigheten till tolk för patienten att peka på.

Information på 1177.se

Kontakt

Kontaktuppgifter till hälso- och sjukvårdsförvaltningen där handläggare kan svara på frågor om lagstiftning och regelverk som rör asylsökande, personer utan tillstånd samt kvotflyktingar.

Funktionsbrevlåda för flyktingfrågor

  • Uppdaterad: 11 januari 2023

  • Faktagranskad: 13 december 2021

  • Redaktör: Stina Wernstedt

  • Faktagranskare: Mehrnaz Aram, hälso- och sjukvårdsförvaltningen