Till start

Vårdgivarguiden

Personer utan tillstånd har rätt till subventionerad vård på samma villkor som asylsökande. Patientavgiften är densamma som för asylsökande.

Den vård som ges ska vara regionfinansierad och kan bedrivas i egenregi eller av privata aktörer som har avtal med regionen. En person som saknar tillstånd har däremot inte möjlighet att få subventionerad vård av vårdgivare som arbetar enligt Lag om läkarvårdsersättning, LOL, (1993:1651) eller Lag om ersättning för fysioterapi, LOF, (1993:1652).

Vilken vård personer utan tillstånd har rätt att få subventionerad av regionen är beroende av personens ålder.

Personer som är under 18 år

Barn som är under 18 år har rätt till all hälso- och sjukvård inklusive tandvård på samma villkor som folkbokförda länsinvånare under 18 år, samt en hälsoundersökning.

Personer som är 18 år eller äldre

Personer utan tillstånd som fyllt 18 år har rätt att få följande vård subventionerad:

 • vård som inte kan anstå
 • mödrahälsovård (inklusive förlossning)
 • vård vid abort
 • preventivmedelsrådgivning
 • läkemedel som recept förskrivs i samband med hälso- och sjukvård
 • vård och åtgärder enligt smittskyddslagen
 • tandvård som inte kan vänta
 • en hälsoundersökning.

Tandvård

Barn och ungdom som inte fyllt 18 år har rätt till regelbunden fullständig tandvård, avgiftsfritt. Vuxen person som fyllt 18 år, har rätt till tandvård som inte kan anstå (vänta). Avgiften är 50 kr per besök.

Folktandvården tillhandahåller tandvård till tillståndslösa. Se Folktandvårdens hemsida för kliniker.

Fakturering

Från och med 1 juni 2018 kan även tandläkarkliniker inom Stockholms län som är anslutna till det statliga tandvårdsstödet hos Försäkringskassan erbjuda tandvård till tillståndslösa och fakturera hälso- och sjukvårdsförvaltningen, HSF.
För att HSF ska betala för utförd vård till tillståndslösa ska vårdgivaren använda Folktandvården Stockholms läns prislista för allmäntandvård respektive specialisttandvård. Fakturering ska ske inom tre månader från det att vården är utförd.

Specialisttandvårdspriser får endast faktureras när behandlade tandläkare har specialistutbildning eller tandläkare under specialisttjänstgöring. I övrigt gäller samma regler som för fakturering av annan vård till tillståndslösa.

Allmäntandvård för barn och ungdomar, pris- och åtgärdslista 2021

Folktandvården, Region Stockholms prislista för allmäntandvård för barn och ungdomar används för fakturering till hälso- och sjukvårdsförvaltningen för utförd vård till tillståndslösa.

Specialisttandvård för barn och ungdomar, pris- och åtgärdslista 2021

Folktandvården, Region Stockholms prislista för specialistvård används för fakturering till hälso- och sjukvårdsförvaltningen för utförd vård till tillståndslösa.

Fakturering, ersättning och reservnummer

Vid fakturering av personer som saknar tillstånd används samma rutiner som för asylsökande.

Tolk

Patienter som saknar tillstånd har rätt till tolk på samma villkor som andra personer som behöver hjälp med kommunikationen med vårdgivare.

Tolktjänster

Om rutiner och regler för hur tolktjänster används, bokning av tolk i talade språk och teckenspråkstolk inom hälso- och sjukvården i Region Stockholm.

Läkemedel/Förskrivning

Vid förskrivning av läkemedel till en person som saknar tillstånd gäller särskilda regler för vem som har rätt till subventionerade läkemedel samt praktiska rutiner för förskrivning av läkemedel.

Kontakt

Har du frågor om förskrivning av läkemedel till personer utan tillstånd, kontakta:

Läkemedelsenheten

Mer information om receptförskrivning till tillståndslösa och asylsökande finns under länken Läkemedelsförskrivning i Region Stockholm.

Diverse om läkemedelsförskrivning i Region Stockholm

Om e-recept, pappersrecept, regler läkemedelsförskrivning, fortbildning, arbetsplats/förskrivarkoder, dosförpackade läkemedel, förskrivning asylsökande/tillståndslösa.

Hjälpmedel

I samband med subventionerad hälso- och sjukvård kan patienter utan tillstånd ha rätt till nödvändiga hjälpmedel. Hjälpmedel är alltid avgiftsfria för personer utan tillstånd.

Förskrivning av hjälpmedel kan inte göras i Beställningsportalerna eftersom personer utan tillstånd saknar LMA-nummer/personnummer. Vid förskrivning av hjälpmedel tas först kontakt med Asylenheten på hälso- och sjukvårdsförvaltningen för ett godkännande. Därefter kontaktar vårdgivaren hjälpmedelsleverantören för beställning. Reservnummer ska alltid anges vid all förskrivning. Hjälpmedelsleverantören fakturerar hälso- och sjukvårdsförvaltningen manuellt.

I hjälpmedelsguiden beskrivs gällande regelverk samt kontaktvägar när det finns frågor om patientgruppen.

Sjukresor

I samband med subventionerad hälso- och sjukvård har patienten också rätt till sjukresor. Avgiften är den samma som asylsökande betalar, 40 kr per resa.

Beställning av sjukresor sker inte i sjukresesystemet. Du som vårdgivare kan kontakta Helpdesk 08-686 3170 för att fråga om hanteringen eller läsa i Sjukresehandboken för vårdgivare.

Sjukresors webbplats

Information om hur systemet används, behörighet, inloggningsuppgifter, regelverk för sjukresor och sjukresehandbok för vårdgivare.

Hälsoundersökning

Personer utan tillstånd ska erbjudas hälsoundersökning en gång under sin vistelse i Sverige. Hälsoundersökningen erbjuds när en person inom den aktuella gruppen uppsöker vården. Hälsoundersökningen är avgiftsfri.

För att erhålla hälsoundersökningar hänvisas patienten till:

Hälsoundersökningar för asylsökande

Här hittar du kontaktuppgifter till de vårdcentraler som erbjuder hälsoundersökningar till asylsökande och personer utan tillstånd.

 • Uppdaterad: 22 januari 2021

 • Faktagranskad: 25 mars 2018

 • Redaktör: Britta Manninen

 • Faktagranskare: Mehrnaz Aram, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen