Till start

Vårdgivarguiden

Hälsoundersökning

Alla barn och ungdomar från Ukraina som kommit till Sverige som asylsökande eller enligt massflyktsdirektiv kommer via brev erbjudas en hälsoundersökning hos någon av de verksamheter inom Region Stockholm som har detta uppdrag. Elevhälsovården behöver därför inte skicka remiss till hälsoundersökning om eleven har sökt asyl eller beviljats uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet.

I hälsoundersökningen ingår screening av hälsa inklusive psykisk ohälsa, viss provtagning, vaccinationsstatus och information om vårdsystemet. Vid behov kan patienten även remitteras vidare till annan vård.

Verksamheten inom Region Stockholm som utför hälsoundersökningen följer upp eventuella positiva provsvar och vaccination mot Hepatit B vid behov.

IGRA och vaccination

Inför MPR-vaccination är det viktigt att fråga efter symtom på tuberkulos hos nyanlända elever från Ukraina. Vid symtom på tuberkulos avvakta med att ge MPR och ta telefonkontakt med Mottagning barntuberkulos Huddinge (alternativt tbc-mottagning för vuxna för ungdomar ≥ 18 år). Fråga också eleven/vårdnadshavaren om eleven har känd exponering från familjemedlem eller barnhemsvistelse. I dessa fall ska IGRA-svar efterfrågas innan MPR ges. Vid hälsoundersökningen tas IGRA på de som har känd eller ökad risk för exponering.

Smittskyddsläkarens rekommendation om provtagning och handläggning.

Smittskydd

Barnvaccinationstäckningen är inte lika hög i Ukraina som i Sverige. Folkhälsomyndigheten och Europeiska smittskyddsmyndigheten, ECDC, uppmanar till ökad uppmärksamhet för vissa sjukdomar som vi annars sällan ser i Sverige. Det är också bra att känna till att även vaccinationstäckningen för covid-19 är betydligt lägre i Ukraina.

Information till vården angående personer som ankommer till Region Stockholm från Ukraina.

Ungdomsmottagningen för samtalsstöd

Ungdomar i åldern 12-22 är välkomna att vända sig till en ungdomsmottagning för samtalsstöd. Ungdomsmottagningen erbjuder även bland annat graviditetstest, rådgivning kring kroppen och preventivmedel.

Informationsblad

Informationsblad till ungdomar från Ukraina mellan 12-22 år om ungdomsmottagningarnas verksamhet och att alla besök är kostnadsfria. På svenska, engelska, ryska och ukrainska, format A4.

Informationsblad till ungdomar från Ukraina mellan 12-22 år om ungdomsmottagningarnas verksamhet och att alla besök är kostnadsfria. Dubbelspråk, ryska och engelska. Format A4.

Informationsblad till ungdomar från Ukraina mellan 12-22 år om ungdomsmottagningarnas verksamhet och att alla besök är kostnadsfria. Dubbelspråk, ukrainska och engelska. Format A4.

Elevhälsoportalen

Information som hjälper dig att arbeta hälsofrämjande inom skola. Innehåller bland hälsofrämjande insatser vid psykisk ohälsa.

  • Uppdaterad: 29 mars 2023

  • Faktagranskad: 29 mars 2023

  • Redaktör: Stina Wernstedt

  • Faktagranskare: Elisabeth Höglund, hälso- och sjukvårdsförvaltningen