Till start

Vårdgivarguiden

Gravida kvinnor som kommer från Ukraina rekommenderas att ta kontakt med en barnmorskemottagning och boka in ett besök. Här hittar du informationsblad som kan delas ut till gravida kvinnor från Ukraina. De beskriver hur mödravården och förlossningsvården är upplagd i Sverige och vad den gravida kvinnan ska göra för att komma i kontakt med mödravården och även BVC då barnet är fött. Informationen finns på svenska, engelska, ukrainska och ryska. Samma information finns på 1177.se.

Informationsblad till gravida

Information på svenska, engelska, ryska och ukrainska. Välj det språk du önskar via knappen uppe i högra hörnet. A4-format.

Informationsblad om barnmorskemottagningarnas verksamhet

Kan delas ut till kvinnor som behöver preventivmedel, kontrollera sig för sexuellt överförbara sjukdomar eller är gravida (vid graviditet, se även infoblad ovan)

Dubbelspråk, ukrainska och engelska. Format A4.

Dubbelspråk, ryska och engelska. Format A4.

Film riktad till personer som är gravida och just kommit till Stockholmsregionen

Filmen är på svenska med ukrainsk, rysk eller engelsk text. Filmen finns i två längder, en kort version för exempelvis sociala medier samt en längre version som exempelvis kan användas på webben.

Informationsblad om abort

Informationsbladet om hur det går till att få hjälp med abort i Sverige kan delas ut vid behov och inte som del av ett allmänt informationspaket till gravida kvinnor från Ukraina.

Information på svenska, engelska, ryska och ukrainska. Informationsbladet är inte tänkt att delas ut som ett allmänt informationsblad men kan ges ut vid behov till personer som har frågor om abort.

  • Uppdaterad: 25 april 2023

  • Faktagranskad: 25 april 2023

  • Redaktör: Stina Wernstedt

  • Faktagranskare: Kristina Laurell Laroussi, hälso- och sjukvårdsförvaltningen