Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

De personer som bedöms ha rätt till uppsökande och nödvändig tandvård mot vårdavgift enligt reglerna för öppen hälso- och sjukvård ska förses med ett så kallat tandvårdsstödsintyg.

Tandvårdsstödsintyget utfärdas av exempelvis biståndshandläggare, LSS-handläggare, sjuksköterska eller annan person som är behörig att utfärda tandvårdsstödsintyg.

Intyg om F-tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning utfärdas av tandvårdsenheten efter att läkarintyg som styrker tillhörighet inkommit.

Remiss

De patienter som bedöms ha rätt till tandvård som led i sjukdomsbehandling under begränsad tid mot vårdavgift enligt reglerna för öppen hälso- och sjukvård ska remitteras av en läkare inom sjukvården.

  • Uppdaterad: 15 december 2021

  • Faktagranskad: 15 december 2021

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Josefin Chau, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen