Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

En patient kan välja att stå utanför det elektroniska frikortssystemet. I dessa fall har patienten rätt att få sina besök i öppen vård stämplade manuellt på ett högkostnadskort (remsa). När beloppet för högkostnadsskyddet har uppnåtts ska vårdgivaren manuellt skriva ett frikort till dessa patienter.

Stämpling högkostnadskortet (remsan)

På högkostnadskortet ska det finnas uppgift om patientens personnummer, namn och adress.

Vid varje besök ska följande uppgifter föras in i högkostnadskortet:

 • datum för besöket
 • patientavgiftens storlek
 • stämpel med mottagningens namn
 • signatur
 • betalsätt - kontant/betalkort alternativt faktura/inbetalningskort
 • fakturanummer eller nummer på inbetalningskort

Skriva ut frikort

När avgifter som gäller för frikort motsvarande 1 150 kronor har stämplats in i högkostnadskortet ska ett frikort utfärdas. Detta gäller även då det finns obetalda fakturor införda i högkostnadskortet.

Patienten kan även uppvisa kvitton för besöken.

 • Vid utfärdande av frikort ska vårdgivarens stämpel alltid användas i fältet Utfärdat av. Handskrivet frikort medges inte.
 • Efter att patienten fått sitt frikort ska vårdgivaren på högkostnadskortet notera att frikort har utfärdats.
 • Högkostnadskortet ska alltid återlämna till patienten efter att frikort utfärdats.
 • Högkostnadskortet ska sparas av patienten. Om patienten tappar sitt frikort berättigar högkostnadskortet till ett nytt frikort. Vårdgivaren bör informera patienten om detta i samband med att frikortet utfärdas.

Spara kopian

Frikortet är försett med en kopia. Den tid frikortet är giltigt ska kopian sparas hos den vårdgivare som utfärdat frikortet.

Beställning

Vid manuell hanteringen av högkostnadskort (remsa) och frikort kan de beställas av vårdgivaren från Medicarrier.

Beställ material till högkostnadskort, frikort och plastfickor

Vårdgivare i Region Stockholm kan beställa högkostnadskort (remsa), frikort och plastfickor för sjukvård vid manuell hantering av högkostnadsskyddet.

Läs mer

 • Uppdaterad: 1 december 2020

 • Faktagranskad: 1 december 2020

 • Redaktör: Britta Manninen

 • Faktagranskare: Josefin Chau, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen