Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

En patient kan välja att stå utanför det elektroniska frikortssystemet. I dessa fall har patienten rätt att få sina besök i öppen vård stämplade manuellt på ett högkostnadskort (remsa). När beloppet för högkostnadsskyddet har uppnåtts ska vårdgivaren manuellt skriva ett frikort till dessa patienter.

Vårdgivare måste därför alltid kunna registrera patientavgifter manuellt.

Manuell registrering i högkostnadskortet

På högkostnadskortet ska uppgift om patientens personnummer, namn och adress framgå.

För varje patientavgift som registreras på högkostnadskortet ska följande uppgifter framgå:

 • datum för vårdkontakten,
 • patientavgiftens storlek,
 • stämpel med mottagningens namn,
 • signatur,
 • betalsätt - kontant/betalkort alternativt faktura/inbetalningskort och
 • fakturanummer eller nummer på inbetalningskort.

Utfärdande av manuella frikort

När patienter som valt att stå utanför det elektroniska frikortssystemet har uppnått nivån på högkostnadsskyddet ska vårdgivaren skriva ett manuellt frikort åt patienten.

För att få ett frikort utfärdat måste patienten kunna uppvisa högkostnadskort eller kvitton för debiterade patientavgifter som styrker att nivån på högkostnadsskyddet har uppnåtts.

Vid utfärdande av manuellt frikort ska vårdgivaren:

 • Sätta stämpel med mottagningens namn i fältet ”Utfärdat av”.
  (Handskrivet frikort medges inte.)
 • Notera på patientens högkostnadskort att frikort har utfärdats.
 • Återlämna högkostnadskortet till patienten.
 • Informera patienten om att högkostnadskortet berättigar till ett nytt frikort om patienten skulle tappa bort sitt frikort och att patienten därför bör spara högkostnadskortet.

Beställning

Högkostnadskort (remsa) och frikort för manuell hantering kan beställas av vårdgivaren från Medicarrier.

Vårdgivare i Region Stockholm kan beställa högkostnadskort (remsa), frikort och plastfickor för sjukvård vid manuell hantering av högkostnadsskyddet.

Läs mer

Information om behörighet och anslutning till elektroniskt högkostnadsskydd och frikort, e-frikort, för besök i den öppna sjukvården. Här finns också en handbok för e-frikort-webbtjänsten samt instruktionsfilmer.

 • Uppdaterad: 1 januari 2024

 • Faktagranskad: 1 januari 2024

 • Redaktör: Stina Wernstedt

 • Faktagranskare: Josefin Chau, hälso- och sjukvårdsförvaltningen