Avgift för uteblivet besök får tas ut när patienten uteblir från ett planerat besök i öppen vård och inte lämnat återbud minst 24 timmar före besöket.

Gäller även om patientens besök är kostnadsfritt, till exempel för barn och ungdomar under 18 år eller patient med frikort.
Avgift tas ut motsvarande den avgift som vanligtvis gäller för personer 18-84 år. Detta gäller även om patienten skulle ha betalat reducerad avgift vid besöket.

Aktivitet Avgift
Husläkare och geriatriker 200kr
Specialistläkare 350kr
Sjukvårdande behandling 100kr
Syncentral, hörselklinik, hjälpmedelscentral eller ortopedisk verkstad 100kr
Besök hos fysioterapeut, arbetsterapeut, dietist, kiropraktor eller naprapat 200kr
Besök inom mödrahälsovården (inklusive specialistmödravård samt obstetriska ultraljud)
200kr
Besök hos sjuksköterska, distriktssköterska, kurator, logoped, psykolog eller fotsjukvård 100kr
Besök på syncentral, hörselklinik, hjälpmedelscentral eller ortopedisk verkstad 100kr
Besök på röntgen, fysiologi- och neurofyslab 200kr

När patienten är försenad

Som uteblivet besök räknas även om patienten kommer för sent till mottagningen och mer än halva besökstiden hunnit gå.

Vårdgivaren bör dock eftersträva att om möjligt ta emot patienten trots att denne kommit för sent till mottagningen.

Asylsökande och personer utan tillstånd

Asylsökande betalar avgift för uteblivet besök motsvarande den avgift som skulle ha betalats för besöket.

När avgift inte får tas ut

Det kan finnas giltiga skäl till att en patient uteblir eller avbokar senare än 24 timmar före besöket. Avgift för uteblivet besök ska då inte tas ut. Bedömningen av giltigt skäl görs av respektive vårdgivare.

Avgift för uteblivet besök får inte tas ut vid

  • besök som bokats in mindre än 24 timmar innan besöket äger rum
  • besök på BVC
  • besök för abortrådgivning
  • besök för preventivmedelsrådgivning
  • besök för patienter som går under smittskyddslagen (SmL)
  • hembesök då patienten inte är hemma när besöket utförs
  • om patienten inte haft möjlighet att avboka ett planerat besök inom 24 timmar, till exempel på grund av att mottagningen hållit stängt
  • besök som planerats in någon gång mellan två klockslag, till exempel 9-11. Det kan till exempel förekomma på mottagningar med drop-in.
  • försenad eller icke genomförd sjuk- eller färdtjänstresa med taxi till vårdgivare inom egenregi eller vårdgivare med vårdavtal med regionen, som leder till att patienten missar eller blir försenad till besöket. Detta gäller endast när bokning av resan sker hos regionens beställningscentral.

Planerat besök

Med planerat besök menas ett besök som bokats senast samma dag som besöket äger rum. För att vårdgivaren ska kunna ta ut avgift för uteblivet besök måste besöket avse en given tidpunkt.