Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

När vård och behandling är kosnadsfri

Covid-19 klassas som en allmänfarlig sjukdom. Undersökning, vård och behandling av covid-19 ska enligt smittskyddslagen därför vara kostnadsfri för patienten.

För allmänfarliga sjukdomar ska patienter inte betala någon patientavgift vid besök inom öppen vård. Detta innebär att ingen patientavgift debiteras då behandlande vårdgivare bedömer att det finns misstanke om covid-19 (till exempel luftvägssymtom eller feber).

Avgiftsbefrielsen gäller även om man inte tar prov för att bekräfta diagnosen, eller om provsvaret visar negativt. Om patienten har fått betala avgift för besöket, men behandlande läkare sedan finner att det finns klinisk misstanke om covid-19 ska avgiften återbetalas till patienten om läkaren skriver ”kostnadsfritt enligt SmL” på kvittot.

När patientavgift tas ut

Om patienten däremot söker vård av annan anledning än misstänkt covid-19 betalar patienten vanlig patientavgift. Detta gäller även om patienten vårdas isolerat på grund av exempelvis luftvägssymtom.

Avgift tas ut för eftervård av covid-19

Syftet med kostnadsfriheten enligt smittskyddslagen är att minska risken för smittspridning av allmänfarliga sjukdomar. Uppföljningsbesök eller rehabiliteringsinsatser för patienter som haft covid-19 och som enligt gällande rekommendationer betraktas som smittfri, omfattas däremot inte av kostnadsfriheten enligt smittskyddslagen. Patienter som tillfrisknat från covid-19 och är i behov av rehabilitering eller annan eftervård ska därför debiteras vanlig patientavgift för dessa vårdkontakter.

Avgift inom sluten vård

Inom sluten vård betalar patienten vanlig avgift även då vårdbehovet föranleds av misstänkt eller bekräftad covid-19. Denna avgift avser mat och logi och avser inte kostnad för vård och behandling enligt smittskyddslagens mening.

Relaterad information

 

 

  • Uppdaterad: 1 december 2020

  • Faktagranskad: 1 december 2020

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Josefin Chau, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen