Till start

Vårdgivarguiden

Anslutning

Det finns två sätt att använda e-frikortstjänsten. Antingen har du ett anslutet/integrerat kassasystem eller så använder du den fristående webbapplikationen.

I webbapplikationen kan du som vårdgivare logga in och registrera patientavgifter samt se om patienten har e-frikort.

Kraven för att ansluta sig:

 • Registrerad i elektroniska katalogen, EK eller nationella HSA katalogen.
 • eTjänstekort (SITHS)
 • Två behörigheter: medarbetaruppdrag och accessroll.
  En användare måste ha Medarbetaruppdrag i EK/HSA enligt nationell säkerhetsstandard för att kunna logga in med sitt eTjänstekort. Rekommendation för medarbetaruppdrag är Vård och behandling för vårdpersonal och Administration för annan personal. Accessrollen är en behörighet specifik för e-frikort.
 • Signering av ett elektroniskt avtal.

eTjänstekort

Här hittar du information om och hur du beställer eTjänstekort.

Om eTjänstekort

eTjänstekort är en elektronisk tjänstelegitimation och identitetshandling som säkert identifierar användaren. Med eTjänstekort höjs säkerheten så att du kan dela information på ett säkert sätt.

Behörighet till e-frikort

För att få behörighet till e-frikortstjänsten kontakta er HSA/EK-administratör som lägger upp medarbetaruppdrag och accessroll för e-frikort.
Du som är anställd i Region Stockholm eller hos en annan större vårdgivare vänder dig till din lokala EK administratör.

Mindre privata vårdgivare vänder dig till SF IT Servicedesk eller ett privat HSA-ombud, till exempel Svensk e-identitet eller IT-omsorg

SF IT Servicedesk

Portal för Serviceförvaltningen IT

OBS! Om du är ansluten till SLLnet krävs även inloggning med eTjänstekort.

Vid ansökan om behörighet ska du fylla i två blanketter. Är det flera personer som ska ha behörighet på en mottagning behöver blanketten för accessroll fyllas i för varje person.

Beställning/avbeställning av behörighet för e-frikort

För privata vårdgivare som har vårdavtal och medarbetaruppdrag för e-frikort, men ingen egen EK-administratör

Beställning/avbeställning av medarbetaruppdrag för e-frikort

För privata vårdgivare som har vårdavtal med Region Stockholm, men ingen lokal EK-administratör som kan skapa ett medarbetaruppdrag för e-frikort

Vårdgivare som har Take Care och vill ansluta sig till e-frikort

Anslutning e-frikort – vårdgivare som använder Take Care

Journalsystemet Take Care är anslutet till e-frikortstjänsten och är tillgänglig för alla som använder Stockholms Take Care. Här finns information om vad som krävs för att starta e-frikort i Take Care.

Lagreglerade läkare och fysioterapeuter/sjukgymnaster

Lagreglerade läkare och fysioterapeuter/sjukgymnaster som behöver eTjänstekort och behörighet ska vända sig till:

Enheten för enskilda vårdgivare och medicinsk diagnostik

Informationsägare

Det är vårdgivaren som äger informationen i systemet, därför är Patientdatalagen tillämplig när vårdgivarna delar uppgifter om högkostnadsskyddet med varandra.

Kontakt

Vid frågor om e-frikort

E-frikort | Region Stockholm

Frågor om regelverk för patientavgifter och högkostnadsskydd

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, HSF | Patientavgiftsfrågor

Box 6909, 102 39 Stockholm

Andra regioner

E-frikortstjänsten för besök i den öppna sjukvården är ett system som flera regioner är på gång att ansluta sig till.

De regioner som är anslutna:

 • Region Stockholm
 • Region Sörmland
 • Region Dalarna
 • Region Norrbotten
 • Region Uppsala
 • Region Västmanland
 • Region Gotland
 • Region Kronoberg
 • Region Jämtland Härjedalen
 • Region Västra Götaland
 • Region Östergötland
 • Region Halland
 • Region Jönköping

Frågor och svar

Läs mer

Elektroniska högkostnadsskydd och frikort

Inspelning från informationsmötet 2 februari 2016

Patientavgifter

Här finns samlad information om patientavgifter inom Region Stockholm.

 • Uppdaterad: 22 november 2019

 • Faktagranskad: 22 november 2019

 • Redaktör: Britta Manninen

 • Faktagranskare: Agneta Planeryd, Stockholms läns sjukvårdsområde