Till start

Vårdgivarguiden

Anslutning

Det finns två sätt att använda e-frikortstjänsten. Antingen har du ett anslutet/integrerat kassasystem eller så använder du den fristående webbapplikationen.

I webbapplikationen kan du som vårdgivare logga in och registrera patientavgifter samt se om patienten har e-frikort.

Kraven för att ansluta sig:

 • Registrerad i elektroniska katalogen, EK eller nationella HSA katalogen.
 • eTjänstekort (SITHS)
 • Två behörigheter: medarbetaruppdrag och accessroll.
  En användare måste ha Medarbetaruppdrag i EK/HSA enligt nationell säkerhetsstandard för att kunna logga in med sitt eTjänstekort. Rekommendation för medarbetaruppdrag är Vård och behandling för vårdpersonal och Administration för annan personal. Accessrollen är en behörighet specifik för e-frikort.
 • Signering av ett elektroniskt avtal.

eTjänstekort

Här hittar du information om och hur du beställer eTjänstekort.

Samlad information om eTjänstekort. Hur du beställer, hanterar och administrerar ditt kort.

Behörighet till e-frikort

För att få behörighet till e-frikortstjänsten kontakta er HSA/EK-administratör som lägger upp medarbetaruppdrag och accessroll för e-frikort.
Du som är anställd i Region Stockholm eller hos en annan större vårdgivare vänder dig till din lokala EK administratör.

Mindre privata vårdgivare vänder dig till serviceförvaltningens servicedesk eller ett privat HSA-ombud.

Serviceförvaltningens servicedesk

Serviceförvaltningens it-portal

OBS! Om du är ansluten till SLLnet krävs även inloggning med eTjänstekort.

  Vid ansökan om behörighet ska du fylla i två blanketter. Är det flera personer som ska ha behörighet på en mottagning behöver blanketten för accessroll fyllas i för varje person.

  För privata vårdgivare som har vårdavtal och medarbetaruppdrag för e-frikort, men ingen egen EK-administratör.

  För privata vårdgivare som har vårdavtal med Region Stockholm, men ingen lokal EK-administratör som kan skapa ett medarbetaruppdrag för e-frikort.

  Vårdgivare som har Take Care och vill ansluta sig till e-frikort

  Journalsystemet Take Care är anslutet till e-frikortstjänsten och är tillgänglig för alla som använder Stockholms Take Care. Här finns information om vad som krävs för att starta e-frikort i Take Care.

  Lagreglerade läkare och fysioterapeuter/sjukgymnaster

  Lagreglerade läkare och fysioterapeuter/sjukgymnaster som behöver eTjänstekort och behörighet ska vända sig till:

  Enheten för enskilda vårdgivare vårdstödjande tjänster

  Informationsägare

  Det är vårdgivaren som äger informationen i systemet, därför är Patientdatalagen tillämplig när vårdgivarna delar uppgifter om högkostnadsskyddet med varandra.

  Lagens syfte är att öka patientsäkerheten med bibehållet skydd för den personliga integriteten. Här finns bestämmelser om hur vårdgivare ska behandla personuppgifter inom hälso- och sjukvården och hur patientjournal ska föras.

  Support

  Kontakta hälso- och sjukvårdsförvaltningen, HSF:

  Vårdgivare som behöver vägledning angående registreringar i e-frikortssystemet kan kontakta HSF. Observera att här kan du inte få hjälp med nyregistrering av patientavgifter.

  Frågor från patienter angående högkostnadsskydd eller e-frikort kan hänvisas till HSF.

  E-frikort|Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

  Kontakta CGI:

  Felsökning för vårdgivare som inte kan logga in i e-Frikort.

  Du som arbetar via webbportalen hos CGI, leverantör av e-Frikortstjänsten:

  Kontrollera din roll i hos den HSA-katalogansvariga du har haft kontakt med, om allt är korrekt ska du mejla CGI:s support.

  Du som arbetar från ett journalsystem integrerat till e-Frikort:

  Kontakta din lokala IT-support i första hand. Kontrollera din roll i EK/HSA via din lokala EK-katalogansvarig, om allt är korrekt ska den IT-ansvariga kontakta CGI:s support.

  Frågor om regelverk för patientavgifter och högkostnadsskydd

  Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, HSF|Patientavgiftsfrågor

  Box 30017, 104 25 Stockholm

  Andra regioner

  E-frikortstjänsten för besök i den öppna sjukvården är ett system som flera regioner är på gång att ansluta sig till.

  De regioner som är anslutna:

  • Region Stockholm
  • Region Sörmland
  • Region Dalarna
  • Region Norrbotten
  • Region Uppsala
  • Region Västmanland
  • Region Gotland
  • Region Kronoberg
  • Region Jämtland Härjedalen
  • Region Västra Götaland
  • Region Östergötland
  • Region Halland
  • Region Jönköping

  Frågor och svar

  Läs mer

  Här finns samlad information om patientavgifter inom Region Stockholm.

  • Uppdaterad: 31 augusti 2022

  • Faktagranskad: 22 november 2021

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Pierre Arthuis, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen