Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Det här behövs för att starta med e-frikort i Take Care:

  1. Kontrollera med Take Care-förvaltningen (CGM) att alla förutsättningar finns på plats för er.
  2. Verifiera att Take Care kan kommunicera med e-frikortstjänsten från er verksamhets lokalisation. Kontakta vid behov SF IT för stöd.
  3. Se till att HSAID finns angivet i Take Care för vårdenheterna som ska kommunicera med e-frikortstjänsten.
  4. Behörighet medarbetaruppdrag och accessroll
  5. Före start ska verksamhetsansvarig för varje vårdgivare logga in med sitt eTjänstekort i webbapplikationen där ett anslutningsavtal signeras elektroniskt. Detta gör även att webbapplikationen kan öppnas från Take Care för medarbetare hos vårdgivaren.

Behörighet

Förutom rätt behörighet till kassan i Take Care behöver varje medarbetare även behörighet att använda webbapplikationen för e-frikort för att kunna efterregistrera avgifter. Vänd er till er HSA/EK-administratör som kan lägga upp medarbetaruppdrag och accessroll för e-frikort.

Kontakt för vårdgivare

Har du som vårdgivare frågor om e-frikort kan du kontakta hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

E-frikort|Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Vid frågor om regelverk för patientavgifter eller är osäker kring vad som ska registreras i e-frikortstjänsten. Kontakta i första hand det lokala patientkontoret.

Kontaktuppgifter vid frågor om lagstiftning och regelverk kring patientavgifter.

Läs mer

Information om behörighet och anslutning till elektroniskt högkostnadsskydd och frikort, e-frikort för besök i öppna sjukvården. Du hittar också en handbok för e-frikort-webbtjänsten samt instruktionsfilmer.

  • Uppdaterad: 22 november 2021

  • Faktagranskad: 22 november 2021

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Pierre Arthuis, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen