Till start

Vårdgivarguiden

Försäkringskassan är ytterst betalningsansvarig för dessa patienter från andra länder. Normalt fakturerar privata vårdgivare Region Stockholm för denna vård som sedan vidarefakturerar till Försäkringskassan. Vårdmottagningar i egenregi och akutsjukhusens vårdmottagningar fakturerar Försäkringskassan direkt.

Följande taxekoder används i öppenvård vid registrering av utlandssvenskar och utländska patienter.

Typ av intyg och taxekod för öppenvård.
Intyg Taxa
EU/EES- och konventionspatient, då patienten betalar samma avgift som folkbokförda i länet. Taxa 04
Person utan giltigt EU-kort eller intyg samt person bosatt utanför EU-EES- eller konventionsland, då patienten betalar hela vårdkostnaden. Taxa 19

Underlag vid fakturering

Viktigt att komma ihåg:

  • Ta alltid en kopia på patientens pass. För personer från annat nordiskt land är ID-handling och adress i hemlandet tillräcklig.
  • Ta alltid en kopia på nödvändiga intyg eller EU-kort (både framsida och baksida) som visar att personen har rätt till vård.
  • Bifoga alltid besökskvitto.
  • Ta alltid reda på fullständig adress i hemlandet och eventuell tillfällig adress i Sverige. Kom ihåg att ta målsmans namn, adress och födelsedatum då barn och ungdomar under 18 år söker vård.
  • Vid kassaregistrering måste reservnummer användas. Det gäller även utlandssvenskar och personer med så kallade samordningsnummer. Undantaget är ambassadpersonal som tilldelats ett personnummer, se nedan.

Fakturaadress

Olika fakturaadresser gäller beroende på vilket land personen kommer ifrån, om patienten är utlandssvensk eller utländsk medborgare och vården avser närsjukvård eller somatisk specialistsjukvård.

Dokumentet ska endast användas vid fakturering av utlandspatienter/turister, utlandssvenskar, asylsökande, tillståndslösa samt kvotflyktingar som erhållit vård i Region Stockholm. Fakturering ska ske enligt respektive förfrågningsunderlag. Uppdaterat 30 september 2022.

Läs mer

Ersättning för vård av utländska medborgare eller utlandssvenskar från EU/EES-land eller Schweiz samt länder som Sverige ingått sjukvårdskonvention med.

  • Uppdaterad: 7 april 2022

  • Faktagranskad: 12 december 2021

  • Redaktör: Stina Wernstedt

  • Faktagranskare: Josefin Chau, hälso- och sjukvårdsförvaltningen