Till start

Vårdgivarguiden

När en förälder eller annan närstående vuxen har en allvarlig sjukdom, skada, psykisk funktionsnedsättning, beroendeproblematik eller dör är det viktigt för vårdpersonalen att uppmärksamma barnen. Enligt hälso- och sjukvårdslagen och barnkonventionen har barn rätt att få information, råd och stöd när något händer en närstående. Det finns en vägledning, checklista och ett kunskapsunderlag för vårdpersonal i det arbetet.

Ett underlag för dig som chef med inspiration till utveckling av rutiner för det vardagliga arbetet.

Checklista är en ”kom-ihåg” för personal för att underlätta det vardagliga arbetet.

Innehåller bland annat stöd för hur ett samtal med barnet kan planeras och genomföras, goda exempel på hur verksamheter kan arbeta med frågan samt tips på länkar, litteratur och material.

En checklista i bilder för vårdpersonal.

Om du vill ha en Power Point-presentation som presenterar dokumenten kan du mejla till: narstaendebarn.rlk@regionstockholm.se

Mejla även till ovanstående adress om du vill ha "Diskussionsfrågor kring Barn som är närstående". Frågorna kan med fördel användas tillsammans med Kunskapsunderlaget. Den finns i två versioner, den ena inkluderar ordet brukare, har med en bild med en hemsituation och är tänkt för habiliteringspersonal. Den andra använder ordet patient och har bilder som är mer vårdbetonade.

  • Uppdaterad: 9 november 2021

  • Faktagranskad: 9 november 2021

  • Redaktör: Stina Wernstedt

  • Faktagranskare: Therese Lindman, hälso- och sjukvårdsförvaltningen