Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Film 1: Barnkonventionen blir lag, att stärka barns och ungas rättigheter - en utmaning, ca 3 min.

Film 2: Barnkonventionen blir lag, att stärka barns och ungas rättigheter - barnperspektiv, barnets perspektiv och barnrättsperspektiv, ca 3 min.

Film 3: Barnkonventionen blir lag, att stärka barns och ungas rättigheter – delaktighet, ca 3 min.

Film 4: Barnkonventionen blir lag att stärka barn och ungas rättigheter – trygghet, ca 3 min.

Film 5: Barnkonventionen är lag att stärka barn och ungas rättigheter - att starta ett aktivt barnrättsarbete, ca 4 min

Mer information på denna sida:

  • Uppdaterad: 17 mars 2020

  • Faktagranskad: 17 mars 2020

  • Redaktör: Björn Nordlund

  • Faktagranskare: Ludmilla von Zweigbergk, Regionledningskontoret