Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Barn som far il­la el­ler ris­ke­rar att fa­ra il­la är ett ge­men­samt sam­hälls­an­svar. Många yr­kes­grup­per, bland annat personal i hälso- och sjukvården, tandvården och omsorgen, har an­mäl­nings­skyl­dig­het enligt socialtjänstlagens kap 14 § 1. An­mäl­nings­plik­ten är absolut och kan inte delegeras till någon annan. Man anmäler sin oro eller misstanke om att ett barn kan fara illa och behöver inte ha bevis för att är det är så. En så­dan miss­tan­ke kan gäl­la allt från van­vård och vux­nas oför­måga till att ett barn bevittnar eller blir utsatt för våld eller andra övergrepp. So­ci­al­sty­rel­sen re­kom­men­de­rar att den som är an­mäl­nings­skyl­dig gör an­mä­lan skrift­ligt om in­te si­tu­a­tio­nen är akut. En akut an­mä­lan per te­le­fon bör se­na­re kompletteras skrift­ligt.

Socialstyrelsens informationsfolder:

Barnhälsovårdens roll och ansvar för barn som far illa är väl beskrivet i Rikshandbokens kapitel:

Här nedan kan du läsa mer om:

Kontaktuppgifter för orosanmälan

I Stockholms län finns 26 kommuner inklusive Stockholms stad som har 14 stadsdelsnämnder. Nedan finns länkar till stadsdelsförvaltningarna och kommunernas socialkontor. Hänvisning till de olika kommunernas socialjour finns på respektive kommuns hemsida.

Stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad

Socialkontor i kranskommunerna

Botkyrka:
Göra anmälan i Borkyrka

Danderyd:
Göra anmälan i Danderyd

Ekerö:
Göra anmälan i Ekerö

Haninge:
Göra anmälan i Haninge

Huddinge:
Göra anmälan i Huddinge

Järfälla/Jakobsberg:
Göra anmälan i Järfälla/Jakobsberg

Lidingö

Nacka

Norrtälje

Nykvarn

Nynäshamn

Salem

Sigtuna

Sollentuna

Solna

Sundbyberg

Södertälje

Tyresö

Täby

Upplands-Bro

Upplands-Väsby

Vallentuna

Vaxholm

Värmdö

Österåker

Kontakt

Har ni frågor eller synpunkter kan ni kontakta manusförfattaren:

  • Uppdaterad: 22 november 2021

  • Faktagranskad: 29 november 2020

  • Redaktör: Björn Nordlund

  • Faktagranskare: Anna Fröjlinger, Barnhälsovårdsenheten